Tutkittua tietoa lääkärien työhyvinvoinnista

Tutkimme lääkärien työhyvinvointia ja keinoja lääkärien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Näiden verkkosivujen Tutkimus-osiosta löydät selostuksia ja raportteja tutkimuksista, joilla on kartoitettu lääkärien työkuormitusta ja työhyvinvointia. Tutustu esimerkiksi Lääkäriliiton, THL:n ja Työterveyslaitoksen yhdessä toteuttamaan Lääkärin työolot ja terveys 2019 –kyselytutkimukseen ja sen havaintoihin eri näkökulmista.

Takaisin