Työhyvinvointi edunvalvonnan osana

Lääkärin jaksaminen ja hyvinvointi työssä on tärkeää paitsi lääkärille itselleen myös potilaiden hyvinvoinnille.

Työhyvinvointi onkin yksi Lääkäriliiton keskeinen edunvalvonnan tavoite. Myös laki velvoittaa lääkärin pitämään huolta työkyvystään.

Lääkärin voi joskus olla vaikea hakeutua vastaanotolle potilaan roolissa. Liian pitkälle viety itsehoito heijastuu työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ongelmina. Pahimmillaan tämä voi johtaa uupumiseen, burnoutiin, psyykkisiin ongelmiin tai päihdeongelmiin. Lääkäriliitto tarjoaa jäsenilleen palveluita työssä jaksamisen tueksi, ja pyrkii toiminnallaan edistämään asioita, joilla on vaikutusta lääkärien työhyvinvointiin.

Vuonna 2011 liiton työryhmä selvitti lääkärien työterveyspalveluiden nykyistä käyttöä ja pohti keinoja lääkärien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työryhmän 2012 työskentelyn tuloksena syntyi työhyvinvointia edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita viemme toiminnassamme eteenpäin. Lääkärien työhyvinvointi -työryhmän 2012 loppuraportin tiivistelmä

Takaisin