Luottamuslääkärit

Lääkäriliitolla on luottamuslääkäreitä, joiden puoleen lääkäri voi kääntyä terveysongelmissa silloin, kun hoitoon hakeutuminen muuta kautta tuntuu hankalalta tai asia on erityisen luottamuksellinen.

Lääkäriliiton luottamuslääkärit ovat kokeneita kollegoita, jotka auttavat lääkäriä terveydellisissä ongelmissa ja hoitoon hakeutumisessa.

Luottamuslääkärien antama hoito on usein oikeaan hoitopaikkaan ohjaamista ja hoidon aloitusta. Varsinainen lääketieteellinen jatkohoito hoidetaan normaalisti terveyspalvelujärjestelmässä. Luottamuslääkäri voi esimerkiksi auttaa kuntoutukseen hakeutumisessa, neuvoa päihdeongelmien hoidon aloituksessa tai antaa työnohjausta hankalissa tilanteissa.

Hoitoon hakeutuminen on maksutonta

Luottamuslääkärien antama hoito ja neuvonta on Lääkäriliiton jäsenelle maksutonta. Lääkäriliitto maksaa luottamuslääkärille korvauksen kollegan hoitamisesta. Potilaana olleen lääkärin nimi tai muut henkilökohtaiset tiedot eivät tule liiton tietoon.

Luottamuslääkäreissä on erityisesti työssä jaksamisen tukemiseen ja psykiatrisiin ongelmiin perehtyneitä lääkäreitä. Luottamuslääkäreille järjestetään koulutusta kaksi kertaa vuodessa.

Työhyvinvointi on nostettu yhdeksi Lääkäriliiton keskeiseksi edunvalvonnalliseksi tavoitteeksi, sillä lääkärin jaksamisella on keskeinen vaikutus potilaiden hyvinvointiin. Lue lisää työhyvinvoinnista täältä.

Luottamuslääkäreiden yhteystiedot

Takaisin