Hyvän työpaikan kriteerit

Lääkäriliitto haluaa kehittää lääkärien työolosuhteita. Hyvälle työpaikalle on kriteerit, joista sellaisen tunnistaa. 

Hyvän työpaikan kriteereihin on kirjattu suosituksia hyvinvointia tukevista toimenpiteitä perehdytyksestä kehityskeskustelujen ja kuormituksen seurannan kautta aina työnantajan vastuuseen vaikuttaa positiivisesti työilmapiiriin, viihtyvyyteen ja työkykyyn.

Takaisin