Kun työuupumus koettelee

Työuupumus heikentää yksilön jaksamista ja hyvinvointia, mutta sen selvittelyssä ja hoidossa tulisi aina tarkastella työympäristössä uupumusta aiheuttavia ja ylläpitäviä rakenteellisia tekijöitä.

Samalla tulisi arvioida ja kehittää johtamisen tapoja ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä järjestelyissä.


Lääkäriliitto tarjoaa jäsenilleen tukea oman hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tilanteen arvioimiseksi.

Luottamuslääkäri auttaa

Lääkäriliiton luottamuslääkärit ovat kokeneita kollegoita, joiden puoleen voit kääntyä ehdottoman luottamuksellisesti silloin, kun apua on vaikea hakea muualta. Lisää tietoa luottamuslääkäreistä ja yhteystiedot täällä.

Tarvitsetko lääkärityönohjaajaa?

Työnohjaus on oman työn tutkivaa kehittämistä koulutettua työnohjaajaa apuna käyttäen. Työnohjaus tukee työn laadun varmistusta, työn hallintaa, jatkuvaa ammatillista kehittymistä, työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuutta. Lääkärien työnohjauksesta hyötyvät potilaat, lääkäri ja työnantaja. Usein lääkärit kokevat hyväksi,että heidän työnohjaajallaan on lääkärin peruskoulutus. Lisätietoa Lääkärityönohjaajat-alaosastosta ja lääkärityönohjaajien yhteystietoja.

Takaisin