Paikalliset sopimukset

Luovutuksensaajat eli uudet hyvinvointialueet soveltavat siirtyvään henkilöstöön kunta-alan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia, kuten lääkäreiden kannalta keskiössä olevaa Lääkärisopimusta (LS) sekä Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Parasta aikaa ollaan laatimassa KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken vastaavaa Hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimusta (HYVTES), joka on tarkoitus saada voimaan 1.1.2023. Jos HYVTES viivästyy, noudatetaan KVTES:n määräyksiä siihen asti, kunnes HYVTES tulee voimaan.

LS:n ja KVTES:n pohjalta on laajasti sovittuna paikallisia työ- ja virkaehtosopimuksia. Nämä paikalliset sopimukset ovat voimassa normaaliin tapaan liikkeen luovutuksesta huolimatta, ellei niitä nimenomaisesti ja pääsopimuksen edellyttämällä tavalla irtisanota.

Monin paikoin nykyiset kunnalliset työnantajat ovat ryhtyneet irtisanomaan näitä paikallisia sopimuksia siten, että ne päättyvät vuoden 2022 loppuun mennessä. Luottamusmiesten kannattaa kuitenkin pyrkiä neuvottelemaan asiassa ja kehottaa työnantajaa harkitsemaan asiaa, sillä usean työnantajan kohdalla esim. päivystysjärjestelyt saattavat tuottaa haasteita heti vuoden 2023 alusta lukien ilman paikallisia sopimuksia. On myös tärkeää huomata, että koko Lääkärisopimuksen osalta on käynnissä palkkausjärjestelmäuudistus, jonka myötä yleiskirjeessä on annettu ohjeita paikallistason toimiin. Koko yleiskirje luettavissa täältä, kohdasta ”Palkkausjärjestelmää uudistetaan valtakunnallisesti” eteenpäin. Olennaisia kohtia ovat mm. seuraavat:

”Osapuolet toteavat, ettei hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien pidä rakentaa uutta palkkausjärjestelmää ennen kuin Lääkärisopimuksen uudesta palkkausjärjestelmästä on sovittu.

Tilanne vuodenvaihteessa 2022–2023 on se, että paikalliset palkkausjärjestelmät ovat hyvin erilaisia. Osa niistä perustuu valtakunnalliseen Lääkärisopimukseen ja osa paikallisiin sopimuksiin. Palkkausjärjestelmissä voi olla eroja paitsi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestelmien välillä, mutta myös lääkärien ja hammaslääkärien kesken.”

”Mikäli palkkausjärjestelmät ovat perustuneet pitkälti paikallisiin sopimuksiin, neuvotellaan väliaikaiseksi järjestelmäksi se mitä sovelletaan siirtyviin, mutta myös palkattaviin uusiin työntekijöihin/viranhaltijoihin (väliaikainen uusi järjestelmä). Järjestelmä on käytössä niin kauan kunnes valtakunnallinen järjestelmä valmistuu.”

Tavoiteltavaa on, että tulevien hyvinvointialueiden nykyiset luottamusmiehet ja tulevan hyvinvointialueen työnantajaedustajat kävisivät läpi voimassa olevat paikalliset sopimukset ja pohtisivat yhdessä, miten niiden kanssa toimitaan – mitkä on syytä irtisanoa ja yhtenäistää, ja mitkä kannattaa pitää voimassa ainakin muutosvaiheen yli. Tärkeää on myös seurata em. palkkausjärjestelmäuudistuksen etenemistä.