Ohjeita rakentavaan keskusteluun

Hyvinvointialueet ovat osa julkishallintoa, jossa asiat ovat lähtökohtaisesti avoimia. Avoin ja kriittinenkin keskustelu kuuluu olennaisesti demokraattiseen päätöksentekoon ja valmisteluprosessiin. Tähän on koottu ohjeita siitä, miten hyvinvointialueiden tulevat työntekijät voivat käydä keskustelua sekä työyhteisöissään että esimerkiksi mediassa.

Sinulla on oikeus käyttää sananvapauttasi:

 • Ilmaista työyhteisön asioita, myös epäkohtia
 • Osallistua poliittiseen keskusteluun
 • Esittää mielipiteitäsi


Sinä et saa:

 • Kertoa totuuden vastaisia asioita tai toimia epäasiallisesti. Pysythän siis totuudessa ja asiallisena (asiallisuusvaatimus)
 • Mollata tai mustamaalata toista henkilöä 
 • Ilmaista salassa pidettäviä tietoja, kuten toisen henkilön henkilökohtaisia asioita. Julkiset tiedot eivät ole salassa pidettäviä.
 • Provosoida tai liioitella asiattomasti
 • Pyrkiä kostamaan tai vahingoittamaan työnantajaa tai toista henkilöä
 • Käyttäytyä epäkorrektisti tai käyttää epäasiallista kieltä


Sinun tulee huomioida:

 • Viranhaltijalla on laaja sananvapaus, sitä ei voida rajoittaa kohtuuttomasti
 • Työntekijän sananvapaus työasioihin liittyen on suppeampi kuin viranhaltijan
 • Asemallasi on merkitystä – johtajalla korkeampi lojaliteettivaatimus
 • Sanavapauden rajat ovat lievimmillään, kun sananvapautta käytetään yksityishenkilönä eikä viranhaltijan roolissa
 • Työnantaja ei saa rajoittaa esim. haastattelujen tai kommenttien antamista organisaation asioista