Hyvinvointialueiden hallinto

Kokoamme tälle sivulle tietoa hyvinvointialueiden hallinnosta, organisaatiorakenteista ja liiton näkemyksistä niihin liittyen.

Hyvinvointialueet ja vaalikelpoisuus

Lääkäriliitto on saanut jäseniltään tiedusteluja siitä, ovatko hyvinvointialueiden palvelukseen siirtyvät lääkärit ja muu sote-henkilöstö jatkossa vaalikelpoisia hyvinvointialueiden aluehallituksiin. Koska lain oikeasta tulkinnasta on esitetty erilaisia käsityksiä, Lääkäriliitto on pyytänyt oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salmiselta.

Lausunnossa esitetyn perusteella Lääkäriliitto katsoo, että hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät sote-henkilöt säilyvät pääsääntöisesti vaalikelpoisina aluehallituksiin. Laintulkinnassa on otettava huomioon hyvinvointialueiden kunnista poikkeava hallintorakenne.

Lue asiantuntijalausunto ja Lääkäriliiton saatekirje

Lue Lääkäriliiton avoin kirje aluehallituksen jäsenyydestä ja vaalikelpoisuudesta.