Lääkäriliiton laatupalkinto

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Palkinto myönnetään toiminnan kehittämisestä, jonka vaikutus potilaiden hoitoon ja terveydenhuollon toimivuuteen pystytään osoittamaan.  Lääkäriliiton laatupalkinnon 2016 sai Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikkö,  joka on kehittänyt neurologisen lähetepotilaan etähoitomallin. Palkinto luovutettiin Lääkäriliitossa järjestetyssä tilaisuudessa 29.9.2016. Laatupalkinto tulee hakuun jälleen vuoden 2017 keväällä.


Onko organisaatiosi palvelua tai toimintaa kehitetty tuloksellisesti?

Suomen Lääkäriliiton vuoden 2016 laatupalkinto tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä julistetaan haettavaksi 18. kerran.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan kehittäminen, josta on osoitettuja tuloksia terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 € ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta/saajista voi tehdä toiminnasta vastaava lääkäri/lääkäriryhmä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle. Palkinto myönnetään Lääkäriliiton jäsenelle tai jäsenen johtamalle työryhmälle.

Palkittavan valinta on kaksivaiheinen. Hakemukset tulee toimittaa toukokuun puolivälissä, jonka jälkeen hakemukset arvioi Lääkäriliiton laatuneuvosto.  Parhaat hakemukset valitaan syksyllä pidettävään loppukilpailuun, jossa laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto.Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lääkäriliiton laatuneuvosto pyytää ehdotuksia/hakemuksia laatupalkinnon saajiksi perusteluineen viimeistään pe 20.5.2016.

Ehdotuksessa/hakemuksessa pyydetään seuraavia tietoja:

 1. Kuvaa vanha ja uusi toimintatapa.

 2. Luettele 5-10 tärkeintä vaikuttavuus- ja laatumittaria, joilla toimintaa ja muutosta seurataan. Sisällytä mukaan myös potilaslähtöisyys ja henkilöstön hyvinvointi.

 3. Kuvaa toiminnan kehittyminen mainituilla mittareilla. Mikäli mahdollista, vertaa tuloksia myös muihin yksiköihin.

 4. Onko toimintatapaa hyödynnetty myös muualla? Missä ja miten?

Hakulomake (doc). Hakemukseen ei liitteitä. Julkaistuista selvityksistä, tutkimuksista ja artikkeleista tulee ilmoittaa viitetiedot. Hakemuksen tulee noudattaa annettua otsikointia.

Suomen Lääkäriliiton laatuneuvostolle osoitetut ehdotukset/hakemukset Lääkäriliiton laatupalkinnon saajiksi pyydetään toimittamaan viimeistään pe 20.5.2016 sähköpostilla Ulla Anttilalle: etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Lisätietoja:
Lääkäriliiton laatuneuvoston sihteeri Ulla Anttila, (09) 3930 744, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnot ja kunniamaininnat 2009–2016

2016

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikkö: "Tieto liikkuu - potilas ei" neurologisen lähetepotilaan etähoitomallin käyttöönotto ja arviointi

2015

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Armilan kuntoutuskeskuksen toiminnan kehittäminen Lean-johtamisen avulla
 • Doctagon Oy:  Vastuulääkäripalvelun kehittämisestä kotihoitoon, palvelutaloihin ja vanhainkoteihin
 • TYKS:n vastasyntyneiden teho-osasto: Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) -koulutusohjelman kehittämisestä

2014

 • HUS Psykiatrian tulosyksikkö, HYKS Helsinki klinikkaryhmä, Erityispoliklinikoiden klinikka (EPKL): Työkyvyntutkimuspoliklinikka (TTPKL)
 • Seinäjoen keskussairaala: Allergiayksikön laatujärjestelmän kehittäminen ja johtaminen: auditoitu laatujärjestelmä, systemaattinen potilasohjausmalli ja sähköinen allergiaohjelma
 • Tampereen yliopistollinen sairaala: Synnyttäneen perheen hoito potilashotellissa

2013

 • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston antikoagulaatiohoidon seurannan ja sähköisen asioinnin kehittämishanke (ANTIKO-hanke)
 • toinen palkinto: HYKS:n aivoverenkiertohäiriötiimin, Meilahden päivystyspoliklinikan ja HYKS:n ensihoidon aivoinfarktin liuotushoidon kehittäminen

2012

 • OYS:n silmätautien klinikka: diabeettisen retinopatian seulonnan tehostaminen liikkuvan silmätutkimusyksikön avulla 
 • Toinen palkinto: Carea, Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: työtapojen kehittäminen pakon käytön vähentämiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi

2011

 • Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien, Kainuun maakunnan sekä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon ja peruspalvelukuntayhtymän yhteistyönä laatima toimintamalli: Kriittisesti sairastuneen tai vammautuneen aikuispotilaan hoidon järjestäminen Pohjois-Suomessa
 • Toinen palkinto: HYKSin, TYKSin ja Turun sosiaali- ja terveystoimen lastenneurologiset kuntoutustyöryhmät ja Kela: CP-lasten kuntoutuksen kansallinen kehittämishanke

2010

 • OYS:n radiologian klinikan Käypä radiologia osana käypä hoitoa -kehittämisprojektia
 • Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian tulosyksikölle hoidon kehittämisestä
 • Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, terveyskeskuksen muistipoliklinikka ja Jokilaakson Terveys Oy:n neurologian muistipoliklinikka: Muistisairaan hyvä hoito – muistipoliklinikoiden kehittäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

Laatupalkinnot ja kunniamaininnat 1999-2009