Lääkäriliiton laatupalkinto

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäriliiton laatupalkinto 2019 on haussa su 26.5.2019 asti.  Erityisesti arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen tuloksellisuuteen.


Onko organisaatiosi palvelua tai toimintaa kehitetty tuloksellisesti tai innovatiivisesti?

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto 2019

tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä julistetaan haettavaksi 21. kerran

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan kehittäminen, josta on osoitettuja tuloksia terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 € ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta/saajista voi tehdä toiminnasta vastaava lääkäri/lääkäriryhmä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle.

Palkittavan valinta on kaksivaiheinen. Hakemukset tulee toimittaa toukokuun lopulla, jonka jälkeen hakemukset arvioi Lääkäriliiton laatuneuvosto. Parhaat hakemukset valitaan Lääkäri 2020 -tapahtumassa pidettävään loppukilpailuun, jossa laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lääkäriliiton laatuneuvosto pyytää ehdotuksia/hakemuksia laatupalkinnon saajiksi perusteluineen erillisellä hakulomakkeella.

Hakemuksessa pyydetään seuraavia tietoja:

1. Kuvaa vanha ja kehitetty toimintatapa.

2. Luettele 5-10 tärkeintä vaikuttavuus- ja laatuindikaattoria, joilla toimintaa ja muutosta systemaattisesti seurataan. Sisällytä mukaan myös potilastyytyväisyys ja henkilöstön hyvinvointi.

3. Kuvaa toiminnan kehittyminen ja arviointi kohdan 2 indikaattoreilla. Anna esimerkkejä laaturaportoinnista. Mikäli mahdollista, vertaa tuloksia myös muihin yksiköihin. Kuvaa miten tulokset käsitellään henkilökunnan kanssa ja kerrotaan potilaille.

4. Onko toimintatapaa hyödynnetty myös muualla? Missä ja miten?

Hakemuksen tulee noudattaa annettua otsikointia. Erityisesti arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen tuloksellisuuteen. Hakemukseen ei liitteitä, tiedoksi mahdolliset nettisivut, julkaisut ym.

Hakemukset Lääkäriliiton laatupalkinnon saajiksi pyydetään toimittamaan viimeistään su 26.5.2019 osoitteeseen: ulla.anttila@laakariliitto.fi

Tiedustelut: Lääkäriliiton laatuneuvoston sihteeri Ulla Anttila, ulla.anttila@laakariliitto.fi, 040 455 2542

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnot ja kunniamaininnat 2010–2018

2018

 • Rovaniemen terveyskeskus: tyypin 2 diabetespotilaiden hoidon laadun parantaminen

2017

 • Työterveys Helsinki: Kipu ja työkyky – vaihtoehtoja sairauspoissaoloille -hanke

2016

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikkö: "Tieto liikkuu - potilas ei" neurologisen lähetepotilaan etähoitomallin käyttöönotto ja arviointi

2015

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Armilan kuntoutuskeskuksen toiminnan kehittäminen Lean-johtamisen avulla
 • Doctagon Oy:  Vastuulääkäripalvelun kehittämisestä kotihoitoon, palvelutaloihin ja vanhainkoteihin
 • TYKS:n vastasyntyneiden teho-osasto: Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) -koulutusohjelman kehittämisestä

2014

 • HUS Psykiatrian tulosyksikkö, HYKS Helsinki klinikkaryhmä, Erityispoliklinikoiden klinikka (EPKL): Työkyvyntutkimuspoliklinikka (TTPKL)
 • Seinäjoen keskussairaala: Allergiayksikön laatujärjestelmän kehittäminen ja johtaminen: auditoitu laatujärjestelmä, systemaattinen potilasohjausmalli ja sähköinen allergiaohjelma
 • Tampereen yliopistollinen sairaala: Synnyttäneen perheen hoito potilashotellissa

2013

 • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston antikoagulaatiohoidon seurannan ja sähköisen asioinnin kehittämishanke (ANTIKO-hanke)
 • toinen palkinto: HYKS:n aivoverenkiertohäiriötiimin, Meilahden päivystyspoliklinikan ja HYKS:n ensihoidon aivoinfarktin liuotushoidon kehittäminen

2012

 • OYS:n silmätautien klinikka: diabeettisen retinopatian seulonnan tehostaminen liikkuvan silmätutkimusyksikön avulla 
 • Toinen palkinto: Carea, Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: työtapojen kehittäminen pakon käytön vähentämiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi

2011

 • Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien, Kainuun maakunnan sekä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon ja peruspalvelukuntayhtymän yhteistyönä laatima toimintamalli: Kriittisesti sairastuneen tai vammautuneen aikuispotilaan hoidon järjestäminen Pohjois-Suomessa
 • Toinen palkinto: HYKSin, TYKSin ja Turun sosiaali- ja terveystoimen lastenneurologiset kuntoutustyöryhmät ja Kela: CP-lasten kuntoutuksen kansallinen kehittämishanke

2010

 • OYS:n radiologian klinikan Käypä radiologia osana käypä hoitoa -kehittämisprojektia
 • Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian tulosyksikölle hoidon kehittämisestä
 • Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, terveyskeskuksen muistipoliklinikka ja Jokilaakson Terveys Oy:n neurologian muistipoliklinikka: Muistisairaan hyvä hoito – muistipoliklinikoiden kehittäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

Laatupalkinnot ja kunniamaininnat 1999-2009