Lääkäriliiton laatupalkinnot ja kunniamaininnat 1999-2022

2022

Tays Unipoliklinikka: uniapneapotilaan hoitoprosessin uudistaminen

2021

HUS Akuutti: POC-näytteenottotoiminnan kehittäminen päivystyksessä

2020

Tays Silmäkeskus: silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoprosessin kehittäminen

2019

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittäminen kotoa kotiin

2018

Rovaniemen terveyskeskus: tyypin 2 diabetespotilaiden hoidon laadun parantaminen

2017

Työterveys Helsinki: Kipu ja työkyky – vaihtoehtoja sairauspoissaoloille -hanke

2016

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikkö: "Tieto liikkuu - potilas ei" neurologisen lähetepotilaan etähoitomallin käyttöönotto ja arviointi

2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Armilan kuntoutuskeskuksen toiminnan kehittäminen Lean-johtamisen avulla

Doctagon Oy:  Vastuulääkäripalvelun kehittämisestä kotihoitoon, palvelutaloihin ja vanhainkoteihin

TYKS:n vastasyntyneiden teho-osasto: Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) -koulutusohjelman kehittämisestä

2014

HUS Psykiatrian tulosyksikkö, HYKS Helsinki klinikkaryhmä, Erityispoliklinikoiden klinikka (EPKL): Työkyvyntutkimuspoliklinikka (TTPKL)

Seinäjoen keskussairaala: Allergiayksikön laatujärjestelmän kehittäminen ja johtaminen: auditoitu laatujärjestelmä, systemaattinen potilasohjausmalli ja sähköinen allergiaohjelma

Tampereen yliopistollinen sairaala: Synnyttäneen perheen hoito potilashotellissa

2013

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston antikoagulaatiohoidon seurannan ja sähköisen asioinnin kehittämishanke (ANTIKO-hanke)

HYKS:n aivoverenkiertohäiriötiimin, Meilahden päivystyspoliklinikan ja HYKS:n ensihoidon aivoinfarktin liuotushoidon kehittäminen

2012 

PPSHP/OYS operatiivinen tulosalue / pään ja kaulan sairaudet /silmätautien klinikka:
Diabeettisen retinopatian seulonnan tehostaminen liikkuvan silmätutkimusyksikön (Silmo) avulla. Nopea hoitoon pääsy on vähentänyt merkittävästi diabeettisen retinopatian aiheuttamaa näkövammaisuutta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vrt. koko maassa 

Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky), psykiatrian vastuuyksiköt, Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: Työtapojen kehittäminen pakon käytön tarpeen vähentämiseksi sekä potilas- ja työturvallisuuden parantamiseksi

2011 

Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien, Kainuun maakunnan sekä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon ja peruspalvelukuntayhtymän yhteistyönä laatima toimintamalli: Kriittisesti sairastuneen tai vammautuneen aikuispotilaan hoidon järjestäminen Pohjois-Suomessa  

Toinen palkinto: HYKSin, TYKSin ja Turun sosiaali- ja terveystoimen lastenneurologiset kuntoutustyöryhmät ja Kela: CP-lasten kuntoutuksen kansallinen kehittämishanke

2010 

OYS:n radiologian klinikan Käypä radiologia osana käypä hoitoa – kehittämisprojekti

Toinen palkinto kahden hankkeen kesken: 
KYS:n nuorisopsykiatrian tulosyksikölle hoidon kehittämisestä

Muistisairaan hyvä hoito – hankkeelle, Jämsän kaupungin muistipoliklinikoiden laaja-alaisesta ja pitkäjänteisestä kehittämistoiminnasta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

2009 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS:n aivohalvausyksikkö, Telestroke -hanke

Tampereen yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten diabeteksen hoitotulosten seuranta 

2008 

Lempäälän terveyskeskus, Vuodeosastotoiminnan ja vanhuspalveluiden kehittäminen Lempäälässä 2000-luvulla

Hengityselinyksikkö/Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Neuromuskulaarisen hengitysvajepotilaan arviointi, seuranta ja hoidon koordinointi

2007 

Hyvinkään sairaala, LEIKO leikkaukseen kotoa - toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

KYS/ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka, Nivelsairaala-hanke

Kunniamaininta:
MIKSTRA-terveyskeskukset,  Mikrobilääkehoidon Strategiat –ohjelman toteuttaminen

2006 

Invalidisäätiön Kuntoutus ORTON, alaraaja-amputaatiopotilaiden kuntoutuksen kehittämishanke Helsingissä 2004-2006

Kunniamaininnat:
Helsingin kaupungin Vallilan terveysasema, Terveysasematoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä laatujärjestelmiä hyödyntäen
HYKS Lasten ja nuorten sairaala/kirurgian vastuualue, Päivystysleikkausten liikennevalo-ohjausmallin kehittäminen     
Reumasäätiön sairaala, EFQM-laatupalkintokriteeristön tuominen jatkuvan kehitystyön pohjaksi terveydenhuoltoon

2005 

Palkintoa ei jaettu 
Kunniamaininnat: 
Porin nuorisopsykiatrian avohoito
Espoon kaupungin perusterveydenhuollon kotisairaala

2004 

Suomen tehohoidon laatukonsortio, koko Suomen kattava tehohoidon laatujärjestelmä
Kunniamaininnat: 
Tervolan terveyskeskuksen laatujärjestelmä
Pirkkalan terveyskeskuksen kehittämishankkeet
Helsingin terveysasemilla toteutettu Preventiohanke
Seinäjoen keskussairaalan ihotautien yksikkö, allergia- ja ihotestilaboratorion laatujärjestelmän luominen ja kehittäminen

2003 

Pirkko Brander ja työryhmä, Hyvinkään sairaala, astman alueellisen hoitoketjun luominen

Seppo Soimakallio, säteilyn lääketieteellisen käytön kliinisen auditoinnin käynnistäminen ja toteuttaminen 

2002 

Marja-Liisa Granström, epilepsian kirurgisen hoidon ohjelman perustaminen ja johtaminen Lastenlinnan sairaalassa 

2001 

Pertti Soverin ja Klas Winellin johtama Terveyskeskusten Laatuverkostot -hanke
Anna-Leena Kuuselan johtama TAYS:n lastenklinikan Kotisairaalaprojekti 

2000 

Toijalan terveyskeskuksen laadunhallintatyöryhmä, laadunhallintajärjestelmän luominen 

OYS:n silmäklinikka, laadun ja toiminnan kehittäminen 1995-2000 

Mikko Hippeläinen, KYS:in avosydänkirurgian seuranta- ja laatujärjestelmän kehittäminen 

1999 

IAP:n laadunvarmistustyöryhmä, patologian laatutunnusjärjestelmän luominen 

Takaisin