Lääkäri tarvitsee tulevaisuudessakin johtamisosaamista

Meillä lääkäreillä on usein käsitys, jonka mukaan esimerkiksi juristien, ekonomien tai diplomi-insinöörien koulutus olisi erityisen hyvää valmennusta johtamistehtäviin. Mielestäni lääkärikoulutus on näitä selvästi parempaa johtamiskoulutusta. Se antaa valmiuksia esimerkiksi analyyttiseen ajatteluun, kokonaisuuksien hallintaan, nopeaan päätöksentekoon, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin. Kaikki johtajalta vaadittavia ominaisuuksia. Olkaamme ylpeitä tästä! Juristit, ekonomit ja DI:t keskittyvät opinnoissaan enemmänkin pykäliin ja numeroihin.

Lääkärit kuitenkin tarvitsevat erikoistumisen ja täydennyskoulutuksen aikana nykyistä enemmän johtamisoppia. Tätä korostavat myös hiljattain valmistuneiden lääkärien mielipiteet (Lääkäri 2013 –tutkimus) siitä, mitä asioita koulutuksen aikana tulisi olla enemmän. Johtaminen on tärkeä osaamisalue CanMEDS-mallissa ja Taitoni.fi – työkalussa. Jokainen lääkäri johtaa jonkin tason yksikköä tai toimintaa ja tarvitsee tähän valmiuksia. Ja kaikki lähtee itsensä johtamisesta, joka onkin se vaikein laji.

Jotta lääkärit voivat toimia terveydenhuollon johtamistehtävissä jatkossakin, tulee meidän hankkia koulutusta tähän. Lääkäriliiton hallitus hyväksyi elokuussa 2014 uudistetun suosituksen ”Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen.”

Siinäkin korostetaan kliinistä lääkärintyötä tekevien kollegojen oikeutta lääkärijohtajaan, joka on saanut tähän koulutusta. Johtamiskoulutuksesta suosituksessa todetaan : 

  • Lääkärien peruskoulutuksessa tulee olla johtamisen perusteita, ja erikoislääkärikoulutukseen tulee kuulua lähijohtajakoulutus. 
  • Varsinaisissa johtamistehtävissä työskentelevien lääkärien tulee saada tehtäviensä edellyttämää johtamiskoulutusta työnantajan kustannuksella. 
  • Johtajan rooli terveydenhuollossa tulee nähdä lääkäreillä omana urapolkunaan, erillään akateemisesta ja kliinisestä meritoitumisesta, mutta yhtä arvostettuna.

Emeritusprofessori Martti Kekomäkeä lainatakseni : ”Lääkärin ei tarvitse olla johtaja, mutta johtajan on syytä olla lääkäri!”

Tervetuloa osaavalaakari.fi –sivuille keskustelemaan johtamisesta osana lääkärin osaamista!

Takaisin