Kansanterveydelliset vaikutukset pitää arvioida kaikessa kunnan päätöksenteossa

Sairaanhoitopalveluiden järjestämisen ja tuottamisen siirtyminen maakunnille tarjoaa kunnille uudenlaisen mahdollisuuden siirtää toimintansa painopistettä nykyistä enemmän kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

”Kuntavaalit ovat mitä suurimmassa osin terveysvaalit. Olennainen rooli terveyden edistämisessä on etenkin koulu-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimella sekä kaupunkisuunnittelulla”, sanoo Lääkäriliiton johtaja Heikki Pärnänen.

Lääkäriliitto julkaisi tänään kuntavaaliteesinsä, joiden avaintavoitteita ovat terveyserojen kaventaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, liikuntamahdollisuuksien takaaminen kaikille sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken. Kuntavaaliteesit löytyvät kokonaisuudessaan täältä

Lääkäriliitto toivoo, että kansanterveydelliset vaikutukset arvioitaisiin aina kunnan päätöksenteossa.

”Kunnilla on mahdollisuus saada säästöjä aikaiseksi järkevillä, kansanterveyttä edistävillä päätöksillä. Näillä päätöksillä edistetään tietenkin myös sitä tärkeintä – suomalaisten hyvinvointia”, Pärnänen sanoo.

 

Lisätiedot: Johtaja Heikki Pärnänen (heikki.parnanen@laakariliitto.fi), 040-5465316

Viestintäpäällikkö Pauliina Pulkkinen (pauliina.pulkkinen@laakariliitto.fi), 050-5745288

Takaisin