Lääkärien määrä jatkaa edelleen kasvuaan

Suomessa asuvia työikäisiä alle 65-vuotiaita lääkäreitä oli vuoden 2018 lopussa 21 148, eli maassamme oli 261 asukasta yhtä työikäistä lääkäriä kohden. Lääkärimäärä on noussut vuodesta 2010 yli kahdella tuhannella.

Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 31.12.2018 yhteensä 30 272. Tiedot perustuvat Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin, josta tiedot Lääkäriliitolle on toimittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Vuonna 2019 lääkäreitä valmistui kotimaasta 657. Tänä vuonna lääketieteen opinnot aloittaa 725 uutta opiskelijaa. Lisäksi ulkomailla Kelan opintotuella lääkäriksi opiskelee 1 120 opiskelijaa. Vuodesta 2010 Suomessa asuvien työikäisten lääkärien määrä on noussut yli kahdella tuhannella lääkärillä, keskimäärin 246 lääkärillä vuodessa.

Suomessa asuvista työikäisistä lääkäreistä 59 % on erikoistunut. Erikoisaloja on 50 ja suurin erikoisala on yleislääketiede. Suhteellisesti eniten viime vuosina on kasvanut geriatrian erikoislääkärien määrä. Työikäisiä geriatreja oli alle 200 vuonna 2010, nyt heidän määränsä on jo 346. Erikoislääkärien määrä on kasvanut voimakkaasti myös anestesiologian ja tehohoidon, ortopedian ja traumatologian sekä työterveyshuollon erikoisaloilla. Lääkäriliiton erityispätevyyksistä suurin on lääkärikouluttajan erityispätevyys, jonka on hankkinut 261 työikäistä lääkäriä.

– Lääkärien määrä Suomessa jatkaa edelleen kasvuaan ja lääkäritiheytemme on hyvää kansainvälistä tasoa. Jatkossa peruskoulutettuja lääkäreitä Suomessa on riittämiin. Painopiste tulisi nyt keskittää lääkärikoulutuksen resurssien ja laadun turvaamiseen sekä työolojen kehittämiseen. Lisäksi erikoislääkärikoulutusta tulee lisätä monilla aloilla tulevien vuosien eläköitymisen vuoksi, toteaa Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

 

Lisätietoja:

Lääkäriliiton vuositilasto 2019 (pdf)

www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima
 

Tutkija Piitu Parmanne, puh. 050 511 3774, piitu.parmanne@laakariliitto.fi

Varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459955, hannu.halila@laakariliitto.fi

Takaisin