Virka- ja työsuhdeasiat

Usein kysyttyä

 • Kuinka pitkä irtisanomisaika on?

 • Kuinka pitkä koeaikani voi olla?

 • Mitä ovat Akava ja JUKO?

 • Mikä on Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö?

  Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö ry (LNJ, aiemmin Lääkärikartelli) on lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteinen neuvottelujärjestö, joka hoitaa kaikkien lääkäriryhmien edunvalvontaa. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö perustettiin 1990-luvulla ja sen toiminnasta vastaavat Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto. 

  Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö on Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsen. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön myötä lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit saivat 90-luvulla oman Lääkärisopimuksen sekä oikeuden neuvotella julkisen sektorin virkasuhteen ehdoista kuntatyönantajan kanssa. 

  Neuvottelutoiminta onkin Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön varsinainen tehtävä. Lisäksi kunnallisten luottamusmieskoulutusten järjestäminen kuuluu Lääkäriliittojen neuvottelujärjestölle. 

 • Mikä on Lääkärisopimus?

 • Miten käyttäjäyrityksen asiakassopimuksen tai toimeksiannon päättäminen vaikuttaa vuokratyösuhteeseen?

 • Mitä lomautus merkitsee kuntasektorilla?

 • Onko työnantajan noudatettava irtisanomisaikoja?

 • Onko urheilutapahtumassa toimiva lääkäri työsuhteessa?

 • Toimiiko vuokralääkäri yrittäjänä vai työsuhteessa?

 • Voiko työ-/virkasuhteen purkaa koeaikana?

 • Päättyykö työ-/virkasuhteeni automaattisesti, kun täytän 63 vuotta tai saavutan oman henkilökohtaisen eläkeikäni?

 • Voiko määräaikaisen työsopimuksen/virkamääräyksen irtisanoa?

 • Mikä on sivutoimi?

 • Milloin sivutoimesta tulee ilmoittaa?

 • Miten kilpailevaa toimintaa arvioidaan työsuhteessa ja virkasuhteessa?

 • Miten minun tulee vastata sivutoimi-ilmoituksissa oleviin kysymyksiin?

 • Miten sivutoimi-ilmoitus ja sivutoimilupa eroavat toisistaan?

 • Mitä kielletystä kilpailevasta toiminnasta voi seurata?

 • Mitä on kielletty kilpaileva toiminta?