Potilaan tietoturva

Usein kysyttyä

  • Potilaani pyytää, että hänestä poistetaan kaikki henkilö- ja potilastiedot. Onko potilasasiakirjamerkintöjen poistaminen mahdollista tai sallittua?

  • Jos tietomurron kohteena on lääkärin omia henkilö- tai potilastietoja, voiko hän käyttää liiton oikeusturvavakuutusta?

  • Toimin yksityislääkärinä omissa tiloissani – voinko käyttää tavallista tietokonetta potilaskertomusmerkintöjen tekemiseen?

  • Linkkejä