Sähköinen lääkemääräys

Usein kysyttyä

 • Mikä on terveydenhuollon ammattihenkilökortti?

 • Mistä terveydenhuollon ammattihenkilökortin saa?

 • Pro auctore –reseptin tekeminen

 • Miten lääkäri määrää jatkossa lääkkeen niissä tilanteissa, kun käytössä ei ole sähköistä potilastietojärjestelmää?

 • Miten toimii ns. ”EU-lääkemääräys”?

  Muissa EU-maissa kirjoitetut paperiset lääkemääräykset hyväksytään suomalaisissa apteekeissa.

  Kun suomalainen lääkäri määrää lääkkeen, joka on tarkoitus hakea toisen EU-maan apteekista, resepti kirjoitetaan sähköisesti samoin kuin muutkin reseptit. Tästä sähköisestä lääkemääräyksestä tulostetaan potilaalle paperinen jäljennös, jolla lääkkeen voi ostaa EU- ja ETA-valtiosta, mutta ei Suomesta. Näissä tilanteissa Reseptikeskuksessa olevaan lääkemääräykseen tehdään merkintä, joka estää sen toimittamisen suomalaisesta apteekista.

 • Mitä eReseptiin siirtyminen edellyttää yksityisissä lääkärikeskuksissa toimivilta ammatinharjoittajilta?

 • Mitä etua eReseptistä on verrattuna paperi- tai puhelinreseptiin?

 • Poistuuko eläkkeellä olevan lääkärin oikeus määrätä lääkkeitä?

 • Poistuiko paperisen lääkemääräyksen käyttö kokonaan vuoden 2017 alussa?