Myös opiskelijan ammattiliitto

Lisätietoja

Heidi Emmes
Opiskelijasihteeri
Puh. 09 3930853
urvqv.rzzrf@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääketieteen opiskelija on kollega opiskelun alusta lähtien. Varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä neljännen opiskeluvuoden lopulla, mutta jo ensimmäisenä vuonna käymme kertomassa opiskelijalle lääkäriyteen ja Lääkäriliittoon liittyvistä asioista. Lääkärilehden avulla lääkärin professio tulee tutuksi alusta asti.


Lääkärin ammattiin kasvu tapahtuu vähitellen.  Lääketieteen etiikka, kollegiaalisuus ja profession mukainen käyttäytyminen ovat tärkeitä asioita sisäistää niin potilastilanteissa, muiden lääkärien kesken kuin sosiaalisessa mediassa. Tässä ammatillisessa kasvussa olemme opiskelijan tukena. 

Tapaamme opiskelijat jo opiskelujen aikana

Käymme tapaamassa lääketieteen opiskelijoita opiskelun alussa lääkäriyteen ja Lääkäriliittoon liittyvien perusasioiden merkeissä. Neljäntenä opiskeluvuotena käymme kertomassa työskentelyyn liittyvistä käytännön asioista ja lääkärin oikeuksista sekä velvollisuuksista. Ennen valmistumista liiton asiantuntijat käyvät kertomassa opiskelijoille lisensiaatiksi valmistumisen käytännön asioista, erikoistumisesta sekä eri työllistymismahdollisuuksista.

Lääkäriliitto opiskelijan edunvalvojana

Lääketieteellisen perusopetuksen sisältöön, laatuun ja lääketieteen opiskelun käytännön asioihin vaikuttaminen on opiskelijalle tärkeää edunvalvontaa. Lääkäriliitto tekee tätä yhteistyössä Suomen Medisiinariliiton (SML) kanssa. Lisäksi tuemme SML:n ja kandiseurojen toimintaa.

Lääkäriliitto edistää kandidaatin toimimista lääkärin sijaisena littyviä asioita:

  • mahdollisuus työskennellä jo neljännen opiskeluvuoden jälkeen
  • monipuoliset työskentelysektorit
  • tarvittava perehdytys ja konsultaatiotuki
  • palkkaukseen liittyvää edunvalvontaa ja neuvontaa.

Teemme työtä opiskelijoiden eteen niin valtakunnallisissa sopimusneuvotteluissa, pitämällä yhteyttä työnantajiin ja yliopistoihin kuin vaikuttamalla terveyspoliittiseen lainsäädäntöön.

Opiskelijat mukana liiton toiminnassa

Lääkäriliiton valtuuskunnan, valiokuntien ja jaosten kokouksiin osallistuu opiskelijoita SML:n kautta tarkkailijajäseninä. Kun sinut hyväksytään liiton jäseneksi, voit hakea valiokuntiin myös omana itsenäsi ja asettua halutessasi ehdolle Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa.

Opiskelijajäsenet ovat myös tervetulleita mukaan Lääkäriliiton paikallisosastojen toimintaan niin asuinpaikkakunnallaan kuin kesätyöpaikkakunnallaan. Paikallisosastot järjestävät mm. kokouksia, koulutuksia ja sosiaalista toimintaa. Toiminnasta tiedotetaan Lääkärilehdessä ja usein työpaikoilla sekä henkilökohtaisilla kutsuilla. Opiskelijan kannattaa tulla rohkeasti mukaan! Vahva kollegakuntaan kuuluminen ja verkostoituminen muiden lääkärien kanssa auttavat monessa hankalassa tilanteessa.

Yliopistosairaalapaikkakunnilla toimivat Lääkäriliiton valiokunnat. Professiovaliokunnassa käsitellään mm. perus- ja erikoistumiskoulutukseen liittyviä asioita, edunvalvontavaliokunnassa parannetaan kandidaattienkin ansioita, työolosuhteita ja päivystysjärjestelyitä. Terveyspoliittisessa valiokunnassa vaikutetaan palvelujärjestelmään niin, että myös kandidaatin työpanos olisi terveyspalvelujärjestelmän kannalta järkevä, kustannustehokas ja laadukas. 

Jos haluat Lääkäriliiton vaikuttavan näihin asioihin oman yliopistosi alueella tai muuten olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä alueesi piiriylilääkäriin.

Jäseneksi?

Opiskelijat voivat hakea Lääkäriliiton opiskelijajäsenyyttä neljännen vuosikurssin lopulla eli siinä vaiheessa, kun he saavat oikeuden toimia lääkärin sijaisina. Jäsenyys on ilmainen opiskelujen ajan ja valmistumisvuonna. Jäsenyys jatkuu automaattisesti valmistumisen jälkeen, jos on liittynyt jäseneksi jo opiskeluaikana. Lue lisää jäseneksi liittymisestä.

Ulkomailla opiskelevat

Ulkomailla lääketiedettä opiskelevat suomalaiset ovat oikeutettuja kaikkiin samoihin etuihin kuin Suomessa opiskelevat. Saamme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tiedot kandiseurojen kautta. Jos et kuulu mihinkään suomalaiseen kandiseuraan, ilmoitathan itse yhteystietosi opiskelijasihteeri Heidi Emmekselle: heidi.emmes@laakariliitto.fi.

Medisiinariliitto on opiskelijoiden koulutus- ja edunvalvontaliitto

Suomen Medisiinariliitto ry (SML) on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto. Liiton jäseninä ovat kaikki suomalaiset lääketieteen opiskelijayhdistykset sekä ulkomailla opiskelevien suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden yhdistykset. Jäsenseurojen kautta opiskelijajäseniä on lähes 4000.

Medisiinariliiton toimisto sijaitsee Lääkäriliiton tiloissa ja toimistonhoitajana toimii opiskelijasihteeri Heidi Emmes.