Kandi työelämässä

Lääketieteen kandidaatit ovat neljännen opiskeluvuoden jälkeen perinteisesti toimineet lääkärin sijaisina erityisesti loma-aikoina. Kesätyöt ovat tärkeä epävirallinen osa opintoja ja lääkäriksi kasvamista.

Olemme koonneet kandien avuksi kesätöiden muistilistan, joka sisältää hyödyllisiä työhön ja edunvalvontaan liittyviä asioita. Työsopimusta tehdessä huomioitavat asiat löytyvät erillisestä työsopimuksen muistilistasta, ja lääkäriopiskelijan oikeudet juridiikan muistilistasta.

"Uusien asioiden oppiminen on ollut tosi tärkeää, mutta parasta ovat olleet potilaat", vastavalmistunut Anni Vartiainen kertoo kesätyökokemuksistaan. Lisää Annin ajatuksia ja vinkkejä Kesätöihin lääkäriksi -videolla.

Lääkärisijaisuuden vaatimuksia

Neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, mutta ei muissa tehtävissä terveyskeskuksessa. Opiskelijan pitää olla suorittanut myös sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia. Jos neljännen vuoden opinnot suorittaneella opiskelijalla on päivystävän lääkärin tehtäviä, hänen on toimittava laillistetun lääkärin välittömässä johdossa ja valvonnassa eli vanhemman kollegan rinnalla.

Viiden vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai perusterveydenhuollon toimintayksikössä. Hän voi toimia niissä myös päivystystehtävissä, jolloin takapäivystäjä pitää olla nimettynä. Takapäivystäjän tulee olla laillistettu lääkäri, joka on aina tavoitettavissa viivytyksettä ja jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön.

Lisätietoa Valvirasta.

Kesätyön ehdot ja palkka

Lääkäriliitto neuvottelee työnantajan kanssa kunnan ja valtion virkaehtosopimuksen vähimmäisrajat, mutta palkasta kannattaa opetella neuvottelemaan jo uran alkuvaiheessa. Liitosta saat tukea palkkaneuvotteluihin:

- Palkkatohtori tarjoaa tietoa eri tehtävissä toimivien lääkärien keskiansioista ja palkkajakaumista

- henkilökohtaista apua palkkaan ja työehtoihin liittyvissä asioissa saat työpaikkasi luottamusmieheltä ja Lääkäriliiton lakimiehiltä.

- Tutustu Lääkärin salassapitovelvollisuus -verkkokurssiin. Koulutuksessa perehdytään lääkärin salassapitovelvollisuuteen ja sen murtamiseen liittyviin kysymyksiin. Verkkokurssi tarjoaa tietoa lääkärin ilmoitusvelvollisuuksista ja -oikeuksista.

Yksityisten yritysten palkkalistoilla tai niiden kautta vuokralääkäreinä toimiessasi sinun tulee neuvotella palkasta ja muista työehdoistasi itse ennen töiden aloittamista. Palkasta neuvoteltaessa kannattaa selvittää muun muassa, oletko oikeutettu lomarahoihin ja toimenpidepalkkioihin.

Suomen Medisiinariliitto julkaisee vuosittain Kandin työoppaan (aiemmalta nimeltään Mini-VES), joka sisältää paljon hyödyllistä tietoa edunvalvonnallisista asioista. Siitä löytyy yksityiskohtaista tietoa kandien palkkauksesta sekä mm. työajoista ja päivystyksestä. Kandin työopas perustuu ns. Lääkärisopimukseen (Lääkäri-VES), joka koskee lääkäreiden kunnallisen puolen työsuhteita.

Tukea työelämän ongelmatilanteisiin

Lääkäriliiton lakimiehet ovat käytettävissä jo opiskeluaikaisiin työtehtäviin liittyvissä pulmatilanteissa. Tavallisia tilanteita, jolloin saatat tarvita liiton lakimiehen apua, ovat työsuhteen solmimiseen ja päättymiseen liittyvät asiat tai epäilyt sopimusrikkomuksista. Voit kysyä neuvoa liiton juristeilta myös joutuessasi valituksen kohteeksi tai potilasvahingon sattuessa. Apua kannattaa kysyä myös, jos epäilet tulleesi kohdelluksi epäasiallisesti.

Lääkäriliitto seuraa aktiivisesti kandien kesätyökokemuksia. Lue lisää: Opiskelijatutkimuksen 2022 tuloksia.

Lisätietoja

Heidi Emmes Opiskelijasihteeri Puh. 040 4552545 heidi.emmes@laakariliitto.fi
Takaisin