Sidonnaisuudet 2023

Matias Rantanen

Koulutus

 • LL, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, sydänanestesian lisäkoulutus, lääkärikouluttajan erityispätevyys

Päätoimi

 • erikoislääkäri, Tyks Toimenpide-, tehohoito- ja kivunhoitopalvelut

Sivutoimet

 • ei ole

Tutkimus ja kehitystyö

 • väitöskirjatutkija, Turun yliopisto, anestesiologian ja tehohoidon oppiaine

Koulutustoiminta

 • European Trauma Course -kouluttaja

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Nuorten Lääkärien Yhdistys, valtuuskunnan jäsen

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • SPR Veripalvelu, Patient Blood Management -verkosto

Muut sidonnaisuudet

 • osakeomistus, Orion Oyj

 

Kari-Pekka Martimo

Koulutus

 • LT, dos., työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri

Päätoimi

 • Osastonjohtaja, Työkykyriskien ennakointi ja tutkimus, työeläkeyhtiö Ilmarinen

Sivutoimet

 • Kiipulasäätiön hallituksen puheenjohtaja 2021 asti

Tutkimus ja kehitystyö

 • Yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa

Koulutustoiminta

 • Duodecimin, STLY:n, Edumarin, Profession, Alma Median koulutuksissa luennoitsijana (myös yhteistyössä lääkeyritysten kanssa)

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Valviran pysyvä asiantuntija

 • Suomen Vakuutuslääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei

Muut sidonnaisuudet

 • Ei merkittäviä osakeomistuksia
Takaisin