Sidonnaisuudet 2021

Tuula Rajaniemi

Koulutus: 

 • LL, Anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri, eMBA

Päätoimi: 

 • Somatiikan palvelualuejohtaja Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja peruspalvelukuntayhtymä – virkavapaalla vuoden 2020
 • Vuonna 2020 mahdollisesti erikoislääkärin tehtäviä anestesiologialla ja kehittämistehtävissä

Tutkimus ja kehitystyö

 • Ei

Koulutustoiminta

 • Professio Oy: Medicongressi 2019 tilaisuus, luennoitsija

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • SLL puheenjohtaja 2020
 • Lääkäriliiton puheenjohtajan tehtävän myötä tulevat

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei

Muut sidonnaisuudet

 • Ei omistuksia

 

Jaana Puhakka

Koulutus

 • LL, yleislääketieteen ja terveydenhuollon EL, lääkärikouluttajan erityispätevyys

Päätoimi

 • Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala / Terveys- ja päihdepalvelut / Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka / Keskustan terveysasema / Töölö, terveyskeskuslääkäri
 • Pääluottamusmies Juko ry

Sivutoimet

 • Mehiläinen Forum, yleislääkäri (ammatinharjoittaja)
 • Terveystalo Kamppi, yleislääkäri (ammatinharjoittaja)

Tutkimus ja kehitystyö

 • Ei ole

Koulutustoiminta

 • SLL johtamiskoulutus, Farmasian oppimiskeskus (2019), Duodecim (2021)

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • SLL hallitus varapuheenjohtaja, SLL Edunvalvontajaos puheenjohtaja, SLL Terpojaos, Yksityissektorijaos, Lääkärikompassi Oy hallitus, ProMedico hallitus (10/2019 asti), Lääkärien työttömyyskassa varajäsen, SLL useita työryhmäjäsenyyksiä
 • Suomen Yleislääkärit GPF ry puheenjohtaja, EVA ryhmä, talousryhmä puheenjohtaja

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • Ei ole

 

Noora Ritamäki

Koulutus

 • Lääketieteen lisensiaatti

Päätoimi

 • Erikoistuva lääkäri, sisätaudit, Meilahden sairaala, HUS

Sivutoimet

 • Ei sivutoimia

Tutkimus ja kehitystyö

 • Ei tutkimushankkeita

Koulutustoiminta

 • Ei koulutustoimintaa

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Suomen Lääkäriliiton hallituksen varapuheenjohtaja
 • Suomen Lääkäriliiton edunvalvontajaoksen varapuheenjohtaja
 • Suomen Lääkäriliiton terveyspoliittisen jaoksen jäsen
 • Suomen Lääkäriliiton eHealth-asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja
 • Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsen
 • Suomen Lääkäriliiton päivystystyöryhmän jäsen
 • Lääkärikompassi Oy hallituksen jäsen
 • Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunnan jäsen
 • Lääkärien Työttömyyskassan hallituksen jäsen

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • Ei ole

 

Auli Juntumaa

Koulutus

 • LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Päätoimi

 • Yksityislääkäri (ammatinharjoittaja), Pihlajalinna Koskiklinikka.

Sivutoimet

 • Ei sivutoimia

Tutkimus ja kehitystyö

 • Ei tutkimushankkeita

Koulutustoiminta

 • Itse maksetut koulutukset, oman erikoisalan yhdistykset

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Suomen Erikoislääkäriyhdistys, hallituksen jäsenyys.
 • Erikoislääkärilehti, toimituskunta.
 • SLL: hallituksen jäsen, Gynekologit ja Yksityislääkärit alaosastot, Terveyspoliittinen valiokunta (Tampere), Terveyspoliittinen jaos, Yksityissektorijaos (2021)

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • Ei ole

 

Martti Kekomäki

Koulutus

 • Lääketieteen ja kirurgian tohtori (HY);
 • Master of Science (Administrative Medicine) UWisconsin, Madison;
 • kirurgian ja lastenkirurgian erikoislääkäri,
 • lastenkirurgian (HY) ja kokeellisen kirurgian (TY) dosentti

Päätoimi

 • eläkkeellä Hgin yliopiston terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon professuurista

Sivutoimet

 • Ei sivutoimia

Tutkimus ja kehitystyö

 • Ei tutkimushankkeita

Koulutustoiminta

 • Ei järjestelmällistä koulutustoimintaa (2019, 2020)

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan, hallituksen ja laatuneuvoston jäsen
 • Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnan jäsen

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei jäsenyyksiä valtion- tai kunnallishallinnon asettamissa elimissä

Muut sidonnaisuudet

 • Ei yhteyksiä lääke- ja laiteteollisuuteen;
 • esitelmöi satunnaisesti tietotekniikkayhtiö CGI:n järjestämissä tilaisuuksissa

 

Niina Koivuviita

Koulutus

 • Dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, EMBA

Päätoimi

 • Arviointiylilääkäri, VSSHP 60 %
 • Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, VSSHP 40 %

Sivutoimet

 • Ei ole

Tutkimus ja kehitystyö

 • BEAt-DKD, Biomarker Enterprice to Attac Diabetic Kidney Disease, rahoitus IMI2 (no 115974), EU Horizon 2020, JDRF, EFPIA.

Koulutustoiminta

 • EI koulutustoimintaa

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Suomen Lääkäriliiton hallituksen jäsen
 • Suomen Lääkäriliiton terveyspoliittisen jaoksen puheenjohtaja
 • Suomen Lääkäriliiton Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen ohjausryhmän jäsen
 • Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Nefrologiyhdistyksen puheenjohtaja 3/2021 alkaen

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • Ei ole

 

Pirkka Pekkarinen

Koulutus

 • LKT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri (HY)

Päätoimi

 • HUS ATeK, Tehohoidon linja: 50% tutkija, 50% vs. osastonlääkäri/erikoislääkäri

Sivutoimet:

 • Ei ole

Tutkimus ja kehitystyö

 • PostDoc tutkija dos. Markus Skrifvarsin (HUS AkuuK) ja dos. Eliisa Kekäläisen (HY immunologia) ryhmissä. Rahoitus HUS/HY (2019-2020) sekä Orion Tutkimussäätiön apuraha (2017-2018)

Koulutustoiminta

 • Osallistuin Annecy 2nd Round Table on CPR kongressiin järjestäjän (julkinen sairaala) kustantamana 2019

Luo:amustoimet terveydenhuollon alalla

 • NLY valtuuskunnan jäsen,
 • Lääkärien eettisen foorumin jäsen,
 • SLL EVA jaos ja valtuuskunnan varajäsen

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa:

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • Osana päätoimeani olen tutkijalääkärinä ASTONISH tutkimuksessa (lääkeyhtiö Inotrem) ja AMSA tutkimuksessa (tutkijavetoinen)

 

Satu Rannisto

Koulutus

 • Työterveyshuollon erikoislääkäri

Päätoimi

 • Finla Työterveys

Sivutoimet

 • Ei ole

Tutkimus ja kehitystyö

 • Väitöskirjatutkija

Koulutustoiminta

 • Kouluttajalääkärinä ohjaan erikoistuvia

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Ei ole

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • En omista lääketeollisuuden osakkeita/ei omistuksia

 

Joonas Rautavaara

Koulutus

 • Lääketieteen lisensiaatti (HY)

Päätoimi

 • Erikoistuva lääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Sivutoimet

 • Ei ole

Tutkimus ja kehitystyö

 • Väitöskirjatutkija KidneySCD-tutkimusprojektissa

Koulutustoiminta

 • Luento- ja asiantuntijapalkkiot (Novartis, Pfizer, MSD, Roche, Abbvie)
 • Koulutus-, matka- ja majoituskulut (MSD, Novartis, Abbvie)

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Suomen Lääkäriliiton professiojaoksen puheenjohtaja,
 • Eettisen neuvottelukunnan jäsen,
 • Kehitysyhteistyöneuvottelukunnan puheenjohtaja

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • Ei ole

 

Johanna Salmio

Koulutus

 • LL

Päätoimi

 • Ylilääkäri, Kouvolan terveysasemat (Katajaharju, Keltakangas, Koria, Elimäki ja Jaala), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote 1.1.2019 alkaen
 • Pääluottamusmies Juko ry, Kymsote (lääkärit)

Sivutoimet

 • Ei ole

Tutkimus ja kehitystyö

 • Ei ole

Koulutustoiminta

 • Ei ole

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • SLL edunvalvontajaoksen jäsen, SLL professiojaoksen varapuheenjohtaja, Kansainvälisen terveyden neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, Luottamuslääkäritoimikunnan jäsen
 • Suomen yleislääkärit GPF ry:n hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • Ei ole

 

Marjo Parkkila-Harju

Koulutus

 • LL, yleislääketieteen erikoislääkäri

Päätoimi

 • Ylilääkäri, Asiantuntijalääkäriyksikkö, Kela
 • Apulaisylilääkäri, Pitäjänmäen terveysasema, Helsingin sosiaali- ja terveystoimi (irtis.10/2019)

Sivutoimet

 • Ei ole

Tutkimus ja kehitystyö

 • Ei ole

Koulutustoiminta

 • Ei ole

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja 1/2019 ->
 • Euroopan Lääkäriliiton työvaliokunnan jäsenyys 1/2019 -> (Standing Committee of European Doctors (CPME), member of Executive Committee)
 • Suomen Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja 2016-2018

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei ole

Muut sidonnaisuudet

 • Ei ole

 

Matti J. Tikkanen

Koulutus

 • Lääketieteen ja kirurgian tohtori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri

Päätoimi

 • Eläkkeellä (HY sisätautiopin professori emer. )

Sivutoimet

 • Ei sivutoimia

Tutkimus ja kehitystyö

 • Tutkimusryhmän ( Rasvakudoksen estrogeenit) jäsen, Folkhälsanin tutkimuskeskus Biomedicum

Koulutustoiminta

 • Kokous- ja luentopalkkioita (Amgen)

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • Suomen seniorilääkärit ry:n hallituksen jäsen
 • Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

 • Ei

Muut sidonnaisuudet

 • Omistan Orionin osakkeita
Takaisin