Suomen Lääkäriliiton linjaus koulutusmääristä

Lääkärikoulutuksen määrän tulee perustua tutkittuun tietoon ja koulutuksen resurssivaje on korjattava. 

1. Suomen Lääkäriliitto ei vastusta lääkärien koulutusmäärän kasvattamista, mikäli STM:n aloittama poikkihallinnollinen selvitystyö niin osoittaa ja jo nyt jälkeenjääneet koulutusresurssit varmistetaan.

2. Koulutusmäärien nosto ei auta akuuttiin työvoimapulaan, ensimmäiseksi tulee karsia sote-henkilöstön työnkuvat niistä tehtävistä, jotka eivät vaadi sote-koulutusta ja kehittää tietojärjestelmiä niin, että ne parantavat tehokkuutta eivätkä vähennä sitä.

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon kaikista ammattiryhmistä on pula, ja toimet tulee kohdentaa kaikkiin sote-ammattilaisiin.

4. Lääkäriliitto ei päätä koulutusmääristä, vaikka usein kuulee toisin väitettävän. Koko yhteiskunnan - myös lääkäreiden - intressi on toimiva sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä, jolla on riittävät resurssit niin talouden kuin henkilöstön osalta.

 

Aiheesta lisää: Lääkärimäärä, -tarve ja -koulutus (pdf, 31.3.2023)

 

Takaisin