Lausunto tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista

Lääkäriliitto ihmettelee, miksi Suomessa ollaan päätymässä korkeampiin ohjearvoihin kuin esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa, joissa tuulivoiman käytöstä on kokemusta pidemmältä ajalta.

Ihmetystä herättää myös kansallispuistoja koskeva alhaisempi ohjearvo verrattuna esimerkiksi asumiseen käytettäviin alueisiin. Lääkäriliitto katsoo, että asiaa tulisi tarkastella nimenomaan ihmisten terveyden näkökulmasta ja asettaa arvot siten, että tuulivoimamelusta on mahdollisimman vähän haittaa mahdollisimman pienelle ihmisjoukolle.

Lääkäriliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista (pdf)

Takaisin