Lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lääkäriliitto pitää haavoittuvien potilasryhmien suojelua covid-19-taudilta hyvin tärkeänä. Tästä näkökulmasta tartuntatautilain väliaikainen muutos on tervetullut. Liiton käsityksen mukaan lääkäreiden rokotuskattavuus on jo nyt erittäin korkea.

Lääkäriliitto pitää myös hyvänä, että ehdotuksessa on huomioitu erityisenä syynä säännöksestä poikkeamiselle se, että lääkärillä itsellään on terveydellinen syy olla ottamatta rokotetta. Tällaisessa tilanteessa liiton käsityksen mukaan lääkärille on yleensä myös löydettävissä muuta vastaavaa lääkärintyötä, johon siirtymisestä ja tekemisestä sovitaan yhdessä.

Ehdotuksen mukaan soveltamisala on laaja kattaen kaikki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtävät, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille. Soveltamisalan piirissä eivät siis ole vain sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöt vaan koko asiakkaisiin ja potilaisiin lähikontaktissa oleva henkilöstö ja Lääkäriliitto pitää tätä ehdottoman tärkeänä. Lääkäriliiton käsityksen mukaan työpaikoille tarvitaan lain voimaan tulon jälkeen vielä tarkempaa ohjeistusta, jotta lakia osataan soveltaa oikein. Ehdotettu 48 a §:n 1 momentti jättää myös epäselväksi sen, miten työntekijän tulee osoittaa suoja tautia vastaan eli käytetäänkö koronapassia vai mitä selvitystä käytetään.

Lääkäriliitto katsoo, että näin vaarallisen taudin kohdalla rokotesuojan olemassaolo on asianmukaista selvittää myös ammatinharjoittajien osalta kuten tehdään mm. influenssarokotteen suhteen. Kuitenkin tulee huomioida, että myös ammatinharjoittajan osalta voi olla tilanne, että hän ei terveydellisistä syistä voi ottaa rokotetta. Mikäli normaaleja käyntivastaanottoja missään suhteessa rajoitettaisiin, niin tällöin lääkäriasemien tulisi järjestää muita korvaavia työskentelynmuotoja kuten etätyö-, chat-, video- ja puhelinvastaanotot. Asemien tulee myös kaikissa tilanteissa huomioida riittävän suojavarustuksen saatavuus kaikille lääkäreille.

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että rokotteiden saatavuus yleisesti ja myös tämän lakimuutoksen edellyttämiin rokotuksiin turvataan. Liitto kiinnittää huomiota siihen, että ehdotuksen mukainen 30 päivän siirtymäaika on haasteellinen niille, jotka vasta nyt ottavat ensimmäisen rokotteen.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

Takaisin