Lausunto rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportista

Lääkäriliitto näkee tarpeelliseksi edelleen kehittää terveydenhuollon eri ammattihenkilöryhmien välistä työnjakoa ja yhteistyötä. Yhteistyön tulee perustua eri ammattihenkilöryhmien koulutuksen ja kokemuksen antamaan osaamiseen.

Lääkäriliiton toteaa lausunnossaan, että toiminta on kustannustehokkainta silloin, kun eri ammattiryhmät keskittyvät oman osaamisalueensa mukaisiin tehtäviin.

Lausunto rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportista (pdf)

Takaisin