Lausunto hallituksen esityksestä lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilylle altistuvien työntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi

Toiminnot

Suomen Lääkäriliitto pitää esitetyn lain perusratkaisua hyväksyvän viranomaisen muuttumisesta onnistuneena.  


Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilylle altistuvien työntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 A §:n muuttamiseksi (pdf)