Lausunto hallituksen esitysluonnokseen lääkekorvausten vuosiomavastuusta

Luonnoksessa esitetään lääkkeiden omavastuukatoksi vuodelle 2024 arviolta 619,39 euroa. Tämä olisi 27,23 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Lääkäriliitto ei pidä ehdotettua korotusta kannatettavana.
 

Erityisesti avohoidon lääkkeissä potilaiden maksuosuudet ovat kansainvälisesti vertaillen korkeita. Omavastuuosuuksia tulisi korottamisen sijaan pienentää, tai vähintään ne tulisi pitää nykyisellä tasollaan.

Kalliita lääkeitä käyttävillä korkea omavastuukatto on erityisen ongelmallinen. Heillä omavastuukatto tulee nopeasti täyteen kalenterivuoden alussa. Se tarkoittaa sitä, että lääkkeiden omavastuu saattaa olla yli 600 euroa yhden kuukauden aikana. Tämä on iso rahasumma pienituloisille ihmisille.

Osin tätä ongelmaa voidaan korjata tuomalla mahdollisuus jakaa lääkekatto osiin. Hallitusohjelman mukaan ”mahdollistetaan lääkekorvausten vuosiomavastuun jakaminen osiin julkisen talouden näkökulmasta kustannusneutraalilla uudistuksella”. Lääkäriliiton näkemyksen mukaan tämä pitäisikin toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Lisäksi jatkossa tulisi tarkastella terveydenhuollon eri maksukattoja yhtenä kokonaisuutena ja pyrkiä niiden yhdistämiseen yhdeksi kohtuullisella tasolla olevaksi maksukatoksi.

Lausunto pdf-muodossa tässä.

Takaisin