Lääkäriliitto kannattaa ehdotusta HE laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamiseksi

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä HE laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamiseksi. Ehdotus sisältää muun muassa sen, että laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Lääkäriliitto kannattaa ehdotusta.

Lääkäriliiton mielestä asia on tärkeä niin yksittäiselle uhkailun kohteeksi joutuneelle lääkärille kuin koko työyhteisölle ja potilaille. Vakavat uhkatilanteet vaarantavat ja kuormittavat yleensä koko työ- ja hoitoyhteisöä. Niillä on useissa tapauksissa vielä kauaskantoisemmat seuraukset kuin jos työntekijään kohdistetaan potilaan, tämän omaisen tai saattajan taholta lievää fyysistä väkivaltaa. Lääkäriliitossa väkivallan uhkaan suhtaudutaan ehdottomalla nollatoleranssilla.

Lääkäriliiton lausunto laittoman uhkauksen syyteoikeudesta

Takaisin