Lääkäriliitto hämmästelee vaatimusta Vaasan laajalle päivystykselle

Lääkäriliitto ei voi olla hiukan hämmästelemättä sitä intoa, millä Vaasan sairaanhoitopiirille on vaadittu mahdollisuuden sijaan lakisääteistä velvoitetta laajan päivystyksen järjestämiselle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laittanut lausuntokierrokselle luonnoksen terveydenhuoltolain 50 § muuttamisesta. Muutoksen tarkoituksena on määrätä Vaasan sairaanhoitopiirille velvoite laajan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisestä keskussairaalansa yhteydessä, voimassaolevan lain aiemman 12 sairaanhoitopiirin lisäksi.

Lääkäriliitto korostaa, että terveydenhuollon palvelujärjestelmää kehitettäessä, päivystysjärjestelyt mukaan lukien, keskeisenä kriteerinä tulee olla laadukkaiden palvelujen mahdollisimman yhdenvertainen saatavuus maan eri puolilla, palvelujen kustannustehokas tuottaminen, potilasturvallisuus, sekä elektiivisen ja päivystystoiminnan tarkoituksenmukainen yhteensovittaminen.

Lausunto luonnoksesta laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta, Vaasan laaja päivystys (pdf)

Takaisin