Lääkäriliiton lausunto covid-19-rokotuksista annetun VN:n asetuksen muuttamisesta

Lääkäriliiton mielestä väestön rokotusjärjestys on perusteltua toteuttaa asetusmuutosehdotuksessa esitetyllä tavalla.

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan rokotusjärjestystä koskevan päätöksenteon tulee perustua lääketieteellisiin ja epidemiologisiin arvioihin tartuntariskistä, riskistä saada vakava sairauden muoto, ja epidemian leviämisen estämisestä. Terveydenhuollon kantokyky, sekä työ- ja potilasturvallisuus tulee taata terveydenhuoltohenkilöstön laajalla rokotuskattavuudella.

Lausunto: luonnos vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (pdf)

Takaisin