Avosairaanhoidon lääkkeiden, ensihoito- ja siirtokuljetusten kustannukset hyvä siirtää tuleville maakunnille

Sairausvakuutuslakia esitetään muutettavaksi siten, että ensihoito- ja siirtokuljetusten korvaukset lakkautettaisiin vuoden 2021 alusta ja yksityisen tutkimuksen ja hoidon korvaukset vuoden 2023 alusta.

Lääkäriliiton mielestä yksityisen tutkimuksen ja hoidon korvauksia ei voi lakkauttaa ainakaan ennen kuin sote-uudistuksessa kaavailtu monituottajamalli ja valinnanvapausjärjestelmä ovat täydessä käytössä.

Lue koko lausunto.

Takaisin