Ympäristöterveys järjestettävä yhtenä kokonaisuutena ja osana terveyspalveluita

Suomen Lääkäriliitto ry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry ja Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteavat, että ympäristöterveydenhuolto tulee järjestää yhtenä kokonaisuutena ja yhdessä terveyspalveluiden kanssa. Ympäristöterveys on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä ja osa perusterveydenhuoltoa.

Ympäristöterveyden keinoin kyetään ehkäisemään suuria terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Tehtävänä on tunnistaa, ehkäistä ja poistaa elinympäristöstä ihmisille ja eläimille aiheutuvia terveyshaittoja. Ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys on yhteinen. Yhteisten terveysvaarojen, kuten eläinten ja ihmisten yhteisten tautien, zoonoosien, hallinta ja torjuntatoimenpiteiden koordinointi täytyy tehdä keskitetysti. 

Mikrobilääkeresistenssin hallitsematon kehittyminen on yksi vakavimmista ihmisten ja eläinten yhteistä terveyttä uhkaavista tekijöistä. Terveyden edistämiseen ja väestön terveyden ylläpitämiseen vaikuttavat merkittävästi muun muassa lääkkeiden, erityisesti antibioottien käyttö seura- ja tuotantoeläimille. Mikrobilääkkeiden hallittu käyttö vähentää vastustuskykyisten mikrobien aiheuttamaa tautipainetta myös ihmisille. Elintarvikkeiden turvallisuuden valvonta sekä elinolosuhteiden, kuten sisäilman, terveellisyyden turvaaminen vaikuttavat sekä ihmisten että eläinten hyvinvointiin. 

Yhteinen terveys -ajattelun merkitystä korostavat myös kolme kansainvälistä järjestöä (WHO, FAO ja OIE). Järjestöt ovat ehdottaneet yhteinen terveys -ajattelua sovellettavaksi laajasti päätöksenteossa niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin, ja erityisesti mikrobilääkeresistenssin torjunnassa.

Ympäristöterveyden; elintarvikevalvonnan, eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja tupakkavalvonnan, järjestäminen yhtenä kokonaisuutena on kustannustehokasta. Sama henkilökunta valvoo kohdetta sen sijaan, että sitä käy valvomassa eri organisaatioiden henkilöt. 
 
Ympäristöterveys on nykyisin järjestetty peruskuntia suuremmilla yhteistoiminta-alueilla, joita on 62. Tällä on pyritty turvaamaan tekijöiden riittävä osaaminen ja valvonnan puolueettomuus. Valvontatehtävät ovat monitahoinen asiakokonaisuus, joka vaatii valvojilta hyvää osaamista ja perehtyneisyyttä. Tehtävät pitäisi tuottaa nykyistä suuremmilla alueilla, jotta tulevaisuudessakin voidaan turvata osaaminen, erikoistuminen ja toimintavarmuus. Ympäristöterveyden valvonnan ja eläinlääkinnän perustason palvelut voidaan näillä alueilla toteuttaa riittävinä ja yhdenvertaisesti ja samalla riittävän lähellä.
 
Valvonnan puolueettomuutta tukee se, että valvontakohteiden, kuten koulujen ja päiväkotien haltijat ja valvojat eivät ole saman johdon alaisuudessa. Mikäli viranomainen ja valvontakohde ovat osa samaa organisaatiota, ei viranomaisen objektiivisuutta ja puolueettomuutta voida riittävällä tavalla varmentaa. 
 
Suomen Lääkäriliitto ry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry ja Suomen Eläinlääkäriliitto ry esittävät, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen valmistelussa huomioidaan yhteinen terveys -näkökulma.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto ry,
varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, Suomen Hammaslääkäriliitto ry ja puheenjohtaja Päivi Lahti Suomen Eläinlääkäriliitto ry

 

Lisätietoja

Kati Myllymäki Toiminnanjohtaja Puh. 040 4506354 kati.myllymaki@fimnet.fi
Takaisin