Lääkäriliiton näkemys järjestämislakityöryhmän esitykseen

Lääkäriliiton mielestä lausuntokierroksella olevaa sote-mallia ei tule sellaisenaan toteuttaa. Liitto esittää malliin useita korjauksia.

Palveluiden järjestämisvastuu tulisi antaa kokonaisuudessaan sote-alueille, jolloin perusterveydenhuollolle luotaisiin yhtäläinen asema suhteessa erikoissairaanhoitoon.

Lääkäriliiton näkemys järjestämislakityöryhmän esitykseen

Läkarförbundets ställningstagande till beredningsgruppens förslag

Takaisin