Lääkärien ammatillisesta täydennyskoulutuksesta ei saa tinkiä

Lääkäriliitto haluaa tuoda esiin huolensa lääkärien kouluttautumisoikeuden ja -velvollisuuden toteuttamisesta sekä painottaa työnantajan lainsäädännöstä tulevia velvoitteita, joita tulee noudattaa säästöjenkin aikana.

Lääkäriliittoon on viime aikoina raportoitu eri puolilta maata useista työpaikoista lääkärien huonontuneista mahdollisuuksista osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Lääkäriliiton suosituksen mukaan jokaisella lääkärillä tulee olla oikeus ammatillisen kehittymisen edellyttämään työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen työnantajan kustannuksella vähintään 10 työpäivää vuodessa.

Ammatillinen kehittyminen ja täydennyskoulutus ovat lääkärin työhön ja ammattiin kuuluvia oikeuksia ja eettisiä velvollisuuksia. Lääketieteellinen tieto kehittyy ja uusiutuu niin nopeasti, että täydennyskoulutukseen osallistumisen väheneminen voi vaikuttaa nopeasti lääkärien osaamiseen ja sitä kautta potilasturvallisuuteen sekä hoidon laatuun.

Lääkäriliiton kannanotto lääkärien mahdollisuudesta osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen (pdf)

Takaisin