Arkkiatrin ja Lääkäriliiton kannanotto paperittomien terveyspalveluiden turvaamisesta

Pääministeri Orpon hallitus on kiireisellä aikataululla poistamassa paperittomilta oikeuden muihin kuin kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Pidämme tätä monella tapaa hyvin ongelmallisena ja vahingollisena.

Lääkärin etiikan mukaan lääkärin tulee hoitaa potilaita yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Oikeuksien kaventamien olisi ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Kyse on erittäin haavoittuvasta ryhmästä, joka on muuta väestöä heikommassa asemassa ilman tätäkin esitettyä oikeuksien heikennystä. 

Hallituksen suunnitelma on täydellisessä ristiriidassa myös sen kanssa, että se on itse ilmoittanut työskentelevänsä määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi yhteiskunnassa, ja antavansa tätä koskevan tiedonannon eduskunnalle syyskuussa. Tämä oikeuksien heikennys ei edistäisi yhdenvertaisuutta, vaan päinvastoin vähentäisi sitä. Se on myös selkeässä ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava riittävät palvelut jokaiselle. 

Prosessi on hallinnollisestikin erikoinen. Uusi paperittomien välttämättömiä terveyspalveluita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vasta tammikuussa. Tästä mallista tulisi kerätä kokemuksia vähintään parin vuoden ajalta ennen kuin tehdään päätöksiä sen jatkokehittämisestä.

Paperittomien välttämättömien terveyspalveluiden turvaaminen ei ole myöskään resurssikysymys. Merkityksellisiä taloudellisia säästöjä paperittomien oikeuksien kaventamisella ei saataisi.

Vetoamme hallitukseen, että se vielä vakavasti harkitsisi asiaa. Ristiriita lainsäädännön ja lääkärin etiikan välillä on lääkärikunnan kannalta kestämätön tilanne, johon ei ole syytä mennä tarkoituksellisesti ja ideologisista syistä.

 

Niina Koivuviita 
puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Risto Pelkonen
arkkiatri

 

Lisätietoja antaa: 
Niina Koivuviita, puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto, puh. 040 500 6557, niina.koivuviita@laakariliito.fi

Takaisin