Uusi viestintäsuositus lääkärien ja journalistien yhteistyöhön

Lääkäriliitto ja Journalistiliitto ovat päivittäneet yhteisen viestintäsuosituksensa. Tavoitteena on edistää hyvää yhteistyötä journalistien ja lääkärien välillä. 

Lääkäreillä ja journalisteilla on omat ammattieettiset norminsa. Lähtökohtaisesti lääkärin on hyvä suhtautua myönteisesti julkisuuteen. Julkisuudella on suuri merkitys koko lääkärien ammattikunnan julkisuuskuvalle. Journalistille lääkäri on tärkeä asiantuntija- ja tietolähde yleisöä kiinnostavissa terveyskysymyksissä.

Uuden viestintäsuosituksen tavoitteena on edistää hyvää yhteistyötä journalistien ja lääkärien välillä. Suosituksen tarkoitus on myös lisätä ymmärrystä ammattikuntien työtä kohtaan. Se on lisäksi laadittu niitä tilanteita varten, joissa ammattieettistä harkintaa ja rajanvetoa tarvitaan lääkärien, lääketieteen opiskelijoiden ja toimittajien kohdatessa. Suosituksen ovat hyväksyneet Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Journalistiliiton hallitukset tammikuussa 2021.

Lääkäriliitolla ja Journalistiliitolla on ollut pitkään yhteisiä tiedotussuosituksia. Edellinen on vuodelta 2013. Nyt tehtiin suositus viestinnästä, joka on laajempi käsite kuin tiedotus. Erityisesti sosiaalisen median valtava laajentuminen on otettu huomioon.

Suosituksen löydät tästä (pdf)

Takaisin