Yhteistyöstä avoimina

Lääketeollisuuden ja lääkärien yhteistyö hyödyttää koko yhteiskuntaa, mutta erityisesti terveydenhuoltoa ja potilaita. Ilman tätä yhteistyötä lääketiede ei olisi kehittynyt niin korkeatasoiseksi kuin se nykyisin on.

Tänään julkistettiin toista kertaa lääkeyritysten yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa liittyvät taloudelliset tiedot. Yhteistyön julkistaminen on lääketeollisuuden Euroopan laajuinen hanke, johon Suomessa ovat sitoutuneet Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset.

Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset osallistuivat tänä vuonna alan oma-aloitteiseen tietojen luovuttamiseen edellisvuotta ahkerammin. Peräti 68 prosenttia antoi vapaaehtoisen suostumuksen julkistaa tiedot.

Peräti 68 prosenttia antoi vapaaehtoisen suostumuksen julkistaa tiedot.

Yhteistyö lääkärien ja lääketeollisuuden kesken herättää voimakastakin keskustelua, mutta yhteistyö on ehdottoman tärkeää. Terveydenhuolto ja lääkehoito eivät kehity ilman tätä yhteistyötä. Lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle se on myös edellytys.

Yhteistyö hyödyttää koko yhteiskuntaa, mutta erityisesti terveydenhuoltoa ja potilaita. Ilman tätä yhteistyötä lääketiede ei olisi kehittynyt niin korkeatasoiseksi kuin se nykyisin on.

Yhteistyö on varsin säädeltyä. Lakien lisäksi noudatamme Lääkäriliiton ja Lääketeollisuuden eettisiä ohjeita. Niiden toteutumista on seurattu tarkasti jo ennen 2016 alkanutta henkilökohtaisen taloudellisen merkityksen julkistamista.

Lääkärin toiminnalle yhteiskunnan ja potilaiden luottamus on välttämätöntä. Jo pidempään yhteiskunnassa on ollut trendi taloudellisten sidonnaisuuksien läpinäkyvyyteen. Tähän avoimuuteen ja muidenkin sidonnaisuuksien ilmoittamiseen Lääkäriliitto on kannustanut jäseniään.

Sidonnaisuudet ovat tärkeitä tunnistaa ja tuoda avoimesti esiin. Kaikilla asiantuntijoilla on sidonnaisuuksia, koska asiantuntemusta ei synny ilman erilaisia yhteistyömuotoja. Työpaikka sekä yhdistyksissä tai etujärjestöissä toimiminen voi luoda vahvojakin sidonnaisuuksia.

Sidonnaisuus voi joskus aiheuttaa eturistiriidan, mitä lääkärien tulee ehdottomasti välttää toiminnassaan. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on tärkeä keino hallita niiden vaikutuksia. Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset näyttävät avoimuudessa hyvää esimerkkiä.

Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset lääkärit näyttävät avoimuudessa hyvää esimerkkiä.

Lääketiede kehittyy koko ajan. Potilaan kannalta on olennaista, että lääkärillä on ajantasainen lääketieteellinen osaaminen ja että lääkäri on riippumaton ulkopuolisista tahoista potilasta hoitaessaan.

Pysyäksemme lääketieteen huippumaana on täydennyskoulutuksen oltava jatkuvaa. Lääkärien asiantuntemuksen ja ammattitaidon ylläpitämiseksi koulutusten järjestäminen on tärkeää. Yhteistyöstä huolimatta täydennyskoulutuksen sisällön ja toteutustavan tulee olla riippumatonta.

Onneksi meillä on myös asiantuntijoita, jotka ovat halukkaita kouluttamaan muita lääkäreitä.

Ulkomaiset kongressit ovat merkittävässä asemassa uuden tutkimustiedon julkistamisessa ja tiedon jakamisessa. Työnantajien mahdollisuudet laajaan koulutustoimintaan ovat rajalliset, joten lääketeollisuuden rahoittamat koulutus ja kongressimatkat ovat tärkeä lisä lääkäreiden kouluttautumisessa

Suomen talouden kannalta on hienoa, että tutkimus- ja kehitysrahoitus kasvoi viime vuodesta. Se on osoitus siitä, että Suomessa on vaativan tason osaamista tutkimustoiminnassa. Lääkeyritykset kokevat maamme houkuttelevana investointikohteena ja ovat lisänneet tutkimusyhteistyötä täällä.

Lääketutkimus koskettaa myös lääkäreitä. Lääkärikunnan kannalta tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön liittyvän rahoituksen yksityiskohtaisempi julkistaminen ei olisi ongelma. Kilpailulainsäädännöllisistä syistä yritykset eivät kuitenkaan voi näitä tietoja avata tarkemmin.

Lääkärien kannalta t&k:een liittyvän rahoituksen yksityiskohtaisempi julkistaminen ei olisi ongelma.

Voimme olla ylpeitä siitä, miten lääkärit ovat edelläkävijöitä avoimuudessa. Olisi hienoa, jos muutkin ammattiryhmät vastaisivat tähän haasteeseen ja alkaisivat näin avoimesti kertoa taloudellisista yhteistyösuhteistaan.

Pidetään huolta, että jatkamme yhä avoimempaan suuntaan ja kannustetaan muita mukaan. Avoimuus on kaikkien osapuolten etu.

Takaisin