Vastalääkettä huuhaalle

Puoskareita on yritetty saada lailla kuosiin jo kohta kymmenen vuoden ajan, mutta edelleen on ns. puoskarilaki jäissä. Sote ja työllisyysasiat pitävät nyt lainlaatijat kiireisinä. Taistelua uskomushoitoja vastaan pitää käydä muilla keinoin.

Suomessa on perustuslain suoma elinkeinovapaus. Uskomushoidot, luontaisvalmisteet ja ravintolisät ovat bisnestä. Lääkäri ei saa tarjota uskomushoitoja lääkärin nimikkeellä. Puoskareita on yritetty saada lailla kuosiin jo kohta kymmenen vuoden ajan, mutta edelleen on ns. puoskarilaki jäissä. Uskomushoidoilta pitäisi suojella ainakin kaikkein haavoittuvimpia potilasryhmiä.

Lapsille ei uskomushoitoja saisi antaa, koska hoitopäätös ei luonnollisesti ole lapsen oma vapaa tahto. Pieni lapsi on vanhempien tekemien päätösten vaikutusten alainen. Vanhempien hyvää tarkoittava, mutta luonnollisesti maallikon järjellä valittu vaihtoehto voi mennä karmealla tavalla pieleen. Dramaattisin esimerkki lienee vuodelta 1991, kun viisivuotias ranualaispoika kuoli sokeritautiin vanhempien lopettaessa insuliinin annostelun kuhne-hoitajan suosituksesta. Kuhne-hoitojen eli kuumien kylpyjen piti korvata insuliinin antaminen.

Uskomushoidoilta pitäisi suojella kaikkein haavoittuvimpia potilasryhmiä

Vakavasti sairastuessa on inhimillistä turvautua kaikkiin mahdollisin oljenkorsiin. Steve Jobskin yritti parantaa haimasyöpänsä virallisen lääketieteen ulkopuolisilla keinoilla - tunnetusti huonolla seurauksella.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminta on vahvasti säädeltyä. Kuka tahansa ei voi toimia lääkärinä. Valelääkärinä toimiminen on rangaistava teko. Ammattihenkilölaki velvoittaa lääkäreitä käyttämään hoidoissa vain yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisesti perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti. Huuhaa-hoitojen käyttäminen on siis terveydenhuollossa lailla kielletty.

Ammattihenkilölaki velvoittaa lääkäreitä käyttämään hoidoissa vain yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisesti perusteltuja menettelytapoja.

Hyvinvointibisnes on asia erikseen. Aikuisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus ja halutessaan saa kokeilla erilaisia keinoja tuomaan hyvää oloa. Hädänalaisen ihmisen tilanteella rahastus ei kuitenkaan ole moraalisesti oikein. Lääketieteessä vaaditulla tavalla vaikuttavia hoitoja eivät vaihtoehtohoidot ole eivätkä ne kuulu verorahoilla kustannetun terveydenhuollon työkalupakkiin.

Vastalääkettä huuhaata vastaan ovat ryhtyneet antamaan myös turkulaiset lääketieteen opiskelijat. Uuden perustetun yhdistyksen tavoitteena on ehkäistä virheellisten terveysväitteiden leviämistä, kehittää väestön medialukutaitoa terveysväitteiden osalta sekä popularisoida tiedettä.

Lääkäriliitto tiedostaa uskomushoitojen olemassaolon ja suosittaa, että lääkärit suhtautuisivat uskomushoitoja käyttävään potilaaseen avoimesti. Uskomushoitojen käyttämistä on kysyttävä potilaalta neutraalisti ja uskomushoitojen käyttäminen ei saa estää lääketieteellisesti asianmukaisen hoidon antamista. Lapsia ja kaikkein haavoittuvampia potilasryhmiä tulee suojella uskomushoidoilta. Se ei ole valinnanvapauden kieltämistä, vaan toimimista potilaan parhaaksi.

Takaisin