Väkivalta ei kuulu synnytyksiin

Sosiaalisessa mediassa on käynnissä Minä myös synnyttäjänä -kampanja, jossa kerätään kokemuksia synnyttäjien kokemasta kaltoinkohtelusta. Kampanjassa käytetään termiä synnytysväkivalta.

Väkivalta ei kuulu mihinkään potilashoitoon missään muodossa, ei siis myöskään synnytyksiin. Suomessa on voimassa potilaslaki, jonka mukaan hoito tulee toteuttaa yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. On valitettavaa, että synnytyskokemukset ovat olleet niin negatiivisia, että synnyttäjä kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi.

Kukaan lääkäri tai kätilö ei varmasti halua tahallisesti satuttaa synnyttäjiä.

Potilaiden ja synnyttäjien sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden välinen kommunikaatio on keskeistä hyvässä hoidossa. Erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet tulee perustella ja kertoa etukäteen, mitä tapahtuu. Kaiken tarkoituksena on turvata syntyvän lapsen ja äidin hyvinvointi. Kukaan lääkäri tai kätilö ei varmasti halua tahallisesti satuttaa synnyttäjiä. Kipu kuuluu usein synnytykseen, mutta maamme sairaaloissa on hyvät keinot sen lievittämiseen.

Jos synnyttäjä kokee tulleensa kohdelluksi huonosti, tilanne on syytä käydä läpi synnytyksen jälkeen. Suomessa on myös valitusmekanismi huonoa hoitoa kokeneita varten. Potilas tai synnyttäjä voi tehdä muistutuksen hoitopaikkaan tai kantelun aluehallintovirastoon.

Koulutuksella, valvonnalla ja hyvällä johtamisella on mahdollista ennaltaehkäistä negatiivisia synnytyskokemuksia.

Asioista on tärkeä puhua ja nostaa mahdollisia epäkohtia esiin. Ammattilaisten koulutuksella, valvonnalla ja hyvällä johtamisella on mahdollista ennaltaehkäistä negatiivisia synnytyskokemuksia. Tulevia synnyttäjiä ajatellen toivon, että myös myönteisiä synnytyskokemuksia ja parhaita käytäntöjä nousee kampanjassa keskusteluun, ettei pelko hallitsisi mielikuvia lapsen saamisesta.

Takaisin