Tiede luo pohjan osaamiselle

”Lääkärikoulutus ja lääkärinä toimiminen perustuu tutkittuun tietoon. Tieteellisen tutkimuksen kriittinen arviointi ja sen tulosten hyödyntäminen on osa jokaisen lääkärin koulutusta ja ammattitaitoa."

Näin todetaan Lääkäriliiton uuden tiedepoliittisen ohjelman johdannossa. Ohjelman edellisestä päivityksestä ehti kulua yli 10 vuotta. Ohjelman keskeisimmän viestin voi kiteyttää iskulauseeseen ”Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa”.

Tiedepoliittisessa ohjelmassa painotetaan, että lääketieteen ja palvelujärjestelmän sekä lääketieteen koulutuksen tutkimus on edellytys kustannusvaikuttaville, laadukkaille terveys- ja sosiaalipalveluille ja niiden kehittämiselle. Lisäksi muistutetaan, että vaikkapa genomikeskuksen ja biopankkien sekä terveystiedon toisiokäytön avulla voidaan kehittää tuotteita ja palveluita, joilla voi olla merkittävä vaikutus myös maamme tulevaan vientiin ja talouskasvuun.

Kaikkeen edellä mainittuun tarvitaan paitsi panostuksia ja investointeja, myös osaavia ja motivoituneita kliinisiä tutkijoita. Niinpä tutkijan urapolku on saatava entistä houkuttelevammaksi nuorille kollegoille. Jo lääketieteen opiskelijoiden osallistumista ja sitoutumista tutkimustyöhön on tuettava ja kannustettava kaikin mahdollisin tavoin. Tutkimusrahoitukseen ja apurahoihin on saatava pitkäjänteisyyttä ja tutkimuksen tukipalveluihin voimavaroja.

Puhuttaessa perusterveydenhuollon houkuttavuushaasteista on hyvä muistaa, että tasokas ja hyvin ohjattu tutkimustyö voi olla terveyskeskuksenkin rekrytointivaltti, ja alan tutkimus osaltaan vahvistaa perusterveydenhuoltoa monin tavoin.

Tiedepoliittinen ohjelma haastaa lisäksi tutkijoita osallistumaan julkiseen keskusteluun osaamisalueillaan. Tämä edistää tutkimuksen arvostusta ja luottamusta tieteeseen sekä tukee suomalaisten myönteistä asennetta tieteelliseen tutkimukseen.

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi uuden tiedepoliittisen ohjelman kesäkuun kokouksessaan. Ohjelman tavoitteena on tuoda esiin lääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä haasteita sekä kehittämisehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Tiedepoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Tiede ja tutkimus sekä toisaalta osaaminen ovat näkyvästi esillä myös Lääkäriliiton ja yhteistyökumppanien terveysaiheisessa teemapäivässä Suomi-Areenalla Porissa maanantaina 15.7. Tule paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan! Päivän ohjelma löytyy täältä.

Kiireetöntä ja rauhallista kesäaikaa kaikille!

Takaisin