Mistä on toimiva ja helppokäyttöinen terveysteknologia tehty?

Viime vuosituhannella, vastavalmistuneena insinöörinä kurkin jännittyneenä leikkaussalin ikkunasta – pyörrynkö vai kestänkö leikkauksen seuraamisen. Kainalossani oli hengitysmonitori, jonka ohjelman olin koodannut testausvaiheeseen.

Tuon kokemuksen jälkeen vietin useita mielenkiintoisia hetkiä leikkaussalien lisäksi heräämöissä ja teho-osastoilla havainnoiden henkilökunnan toimintaa ja testaten kehitteillä olevia laitteita. Ja aika usein nöyränä palasin työpöytäni ääreen korjaamaan laitteen toimintaa lähemmäksi käyttäjän työnkulkua ja logiikkaa.

Helppokäyttöisen ja työtä tehostavan teknologian synnyttämiseen tarvitaan toiminnassa mukana olevia terveydenhuollon ammattilaisia. Työtä päivittäin tekevä pystyy kertomaan niin työn haasteista kuin myös toiveista toimintatavan parantamiseksi.

Työtä tehostavan teknologian synnyttämiseen tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisia.

Työtä tekevän ei todellakaan tarvitse osata kertoa millainen laite tai palvelu hänen työtään helpottaisi. Pellepelottomana toimii tekniikan ammattilainen, joka osaamisellaan kehittää ratkaisun esille tulleisiin haasteisiin. Kehittäjän vain on äärimmäisen tärkeää ymmärtää toiminta, johon uutta innovaatiota suunnitellaan.

Nykyisin uuden teknologian testaus terveydenhuollon yksiköissä on paljon muisteluani haastavampaa. Erityisesti pienillä toimijoilla, startup-yrityksillä, tuotteiden saaminen pilottikäyttöön on vaikeaa. Tämä taas vaikuttaa uusien tuotteiden myynnin käynnistymiseen kotimaassa, mikä näyttää ikävältä myös yrityksen pyrkiessä maailmalle – mikä on palvelunne markkinaosuus Suomessa?

Lääkäriliiton Lääkäri 2030 –hankkeessa on pohdittu muutostrendejä, joita ohjaavat muun muassa informaatio- ja lääketieteellisen teknologian kehittyminen. Uuden tekniikan käyttöönotto on välttämättömyys. Toimivimpien teknologioiden aikaansaamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ja tekniikan ammattilaisten kesken sekä testausmahdollisuudet mahdollisimman aidoissa olosuhteissa.

Tarvitaan terveydenhuollon ja tekniikan ammattilaisten tiivistä yhteistyötä.

Useimmiten uudet teknologiat - parhaan hyödyn antaakseen - vaativat myös toimintatapamuutoksen, johon henkilöstö voi vaikuttaa ja johon heidän tulee sitoutua. Teknologia kehitetään heidän työnsä tukemiseksi ja tehostamiseksi, jolloin he pystyvät keskittymään muihin, useimmiten vaativampiin tehtäviin. Toimintatapamuutoksessa tekniikan kehittäjä harvemmin pystyy auttamaan. Vastuu on henkilöstöllä itsellään.

Toiveeni on, että jatkossakin insinööreillä on mahdollisuus saada upeita kokemuksia ja onnistumisen fiiliksiä teknologian kehitystyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Uskon myös, että terveysteknologian toimijat ja käyttäjät yhdessä löytävät toimivat mallit innovaatioiden kehittämiseen valmiiksi tuotteiksi asti. Näin käyttäjät saavat tukea päivittäiseen työhönsä hyvin suunnitelluista tuotteista ja palveluista. Samalla voimme olla ylpeitä Suomen vahvasta roolista terveysteknologiamaana.

Takaisin