”Maailma muuttui – mutta niin muuttuivat he itsekin”

Syntyipä sote-uudistus sitten tai ei – tai syntyipä se millaisena tahansa – maailma muuttuu. Ja sen mukana on meidän itsekin muututtava

Tunnistitko otsikon? Se on – tosin muistinvarainen – siteeraus neljästä koiranpennusta kertovasta lastenkirjasta. Tuo kuvakirja, jota 80-luvun alussa luin esikoiselleni, kertoi koiranpentujen ensimmäisestä elinvuodesta, vuodenaika kerrallaan. Otsikon virke toistui joka vuodenajan kuvauksen jälkeen: maailma muuttui – mutta niin muuttuivat he itsekin.

Terveydenhuollon uudistusta on valmisteltu toistakymmentä vuotta, niin myös tällä hallituskaudella. Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa hallituksen valinnanvapauslakiesityksestä viime perjantaina. Vaikka lukuisia muutoksia vaadittiinkin, tällä hetkellä näyttää siltä, että maku-sote -uudistusta koskeva lainsäädäntö saattaisi olla mahdollista saada valmiiksi tällä hallituskaudella. Terveyspalvelujärjestelmämme perustavaa laatua oleva uudistaminen siis toteutuisi.

Terveydenhuollossamme on käyty läpi monenlaisia malleja. Varmasti valtion lääninsairaalat ja niiden myöhempi kunnallistaminen, siinä missä kunnanlääkärijärjestelmäkin, olivat aikanaan aivan perusteltuja ratkaisuja ja toimintamalleja. Samoin kuin terveyskeskusjärjestelmän rakentaminen vajaa puoli vuosisataa sitten. Tai erilliset tuberkuloosi- ja mielisairaanhoitopiirien kuntainliitot, jotka yhdistettiin osaksi erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirikokonaisuutta neljännesvuosisata sitten.

Lääkäriliitto tunnisti – ja tunnusti – terveyspalvelujärjestelmämme kehittämistarpeen 1990-luvun alussa. Käynnistyi kymmenkunta vuotta kestänyt terveyspoliittisten työryhmien valmistelutyö, jonka myötä luotiin niin yleisiä linjauksia – liiton terveydenhuollon teesit vuonna 1995 – kuin terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskeva alueellinen mallikin vuonna 1999 – Altera -malli. Liiton hallitus ohjasi valmistelutyötä ja valtuuskunta hyväksyi keskeiset linjaukset.

Näitä ideoita terveydenhuoltomme kehittämisestä nyt osaltaan toteutetaan sote-uudistuksessa. Mutta syntyipä sote-uudistus sitten tai ei – tai syntyipä se millaisena tahansa – maailma muuttuu. Ja sen mukana on meidän itsekin muututtava! Ei sote-uudistus täydellisenäkään tämän päivän maailmaan olisi enää kuin korkeintaan välttävä parinkymmenen vuoden päästä.

Tarvitaan siis jatkuvaa uudistumista, jatkuvaa muutosta. Periaatteet, ideaalit toimivalle mallille voivat kuitenkin olla pysyvämpiä kuin kunkin hetken tarkoituksenmukaisimmin toimivat ratkaisut.

Tarvitaan jatkuvaa uudistumista, jatkuvaa muutosta.

Lääkäriliitossa käynnistettiin viime vuoden lopulla ”Terveydenhuollon korjaussarja 2.0” -hankkeen valmistelu. Hallitus hyväksyi hankkeen käynnistämisen helmikuun kokouksessaan osana uuden strategian toteuttamista. Tavoitteena on aikaansaada valtuuskunnan hyväksymät linjaukset optimaalisesti toimivan terveydenhuollon perusperiaatteista. Periaatteista, jotka kuitenkin olisivat operationalisoitavissa.

Työ on tarkoitus tehdä yhdessä jäsenkunnan kanssa, luoden samalla uutta toimintamallia Lääkäriliiton valmisteluun ja päätöksentekoon. Tarkoitus on osallistaa ja sitouttaa jäsenkuntaa näiden periaatteiden luomisessa. Tulemme käynnistämään ideoiden ja tiedonkeruun, ja verkossa käytävän keskustelun ensi syksynä. Valmista pitäisi olla vuoden 2019 loppuun mennessä.

Niin – tuleeko sote-uudistus? Jos tulee, työmme tuloksia voidaan käyttää sote-uudistuksen toteuttamisen seurannassa maakunnissa, reflektiopintana. Jos sote-uudistusta ei tule, seuraava hallitus ja eduskunta alkavat valmistella seuraavaa terveydenhuoltouudistusta – toivottavasti niitä periaatteita, jotka työstämme, toteuttaviksi. Joka tapauksessa luotavien periaatteiden tulisi kestää aikaa pidemmälle ja paremmin kuin mitä mahdollisesti syntyvä sote-uudistuskaan aikaa ja tulevaisuuden muutoksia kestää.

Pari viikkoa sitten putkahti mieleeni myös toinen muistikuva vuosikymmenten takaa. Pasi Kauniston balladi ”Koskaan et muuttua saa”. Kaunis kappale – kuultavissa vaikka täältä. Suosittelen.

 

 

Takaisin