Lääkärikin saa apua

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina 16.9. artikkelin ongelmalääkäreistä ja heidän valvonnastaan Valviran taholta. Taustana oli Virpi-lääkärin tarina. Vastaavia tapauksia on onneksi hyvin vähän. Lääkärit osaavat nykyään paremmin hakea apua terveysongelmiinsa. Myös Lääkäriliitto auttaa tässä.

Suomessa on noin 22 000 työikäistä lääkäriä. Vuonna 2017 seitsemän lääkäriä menetti Valviran toimesta lupansa. Heidän joukossaan on varmaankin ”Virpin” kaltaisia päihdeongelmatapauksia.

Yksikin tapaus on liikaa. Ongelmiin pitäisi päästä puuttumaan jo paljon aiemmin. Tässä vastuu on työnantajalla ja työterveyshuollolla. Myös kollegat ja työtoverit voivat olla aktiivisia sekä kollegiaalisuuden vuoksi että potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Yksikin tapaus on liikaa. Ongelmiin pitäisi puuttua jo aiemmin.

Lääkäriliitolla on vuonna 2012 hyväksytyt päämäärät lääkärien työhyvinvointiin. Niiden mukaisesti lääkärien itsehoidon riskeistä tiedotetaan aktiivisesti ja sairastuneen lääkärin hakeutumista kollegan vastaanotolle kannustetaan. Lääkäreitä myös motivoidaan käyttämään työterveyshuollon palveluita. Sairastuneella lääkärilläkin tulee olla oikeus olla potilaan roolissa.

Lääkäriliitto on toistuvasti tehnyt lääkärien työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia, viimeksi vuonna 2015 yhdessä THL:n ja Työterveyslaitoksen kanssa (Lääkärien työolot ja terveys). Tutkimusten tuloksia on hyödynnetty käytännön toimenpiteitä suunnattaessa ja niistä on tiedotettu laajasti. Uusi tutkimus on suunnitteilla ensi vuodelle.

Yksi merkittävä uupumusta aiheuttava tekijä ovat pitkät päivystysvuorot. Lääkäriliitto on pyrkinyt ja onnistunut yhdessä työnantajatahon kanssa lyhentämään lääkärien pitkiä päivystysvuoroja. Onneksi ei enää pitkään aikaan olla oltu töissä päivystettyä yötä seuraavana päivänä.

Muitakin toimenpiteitä on tehty. Lääkäriliitto myönsi vuonna 2016 kollegiaalisuuspalkinnon erikoislääkäri Matti Rossille. Hän on toiminut parikymmentä vuotta vastuuhenkilönä kuukausittain kokoontuvalle päihdeongelmaisten lääkärien keskusteluryhmälle.

Lääkäri voi kääntyä ongelmissaan myös luottamuslääkärin puoleen.

Lääkäriliitolla on jo yli 20 vuotta ollut luottamuslääkärijärjestelmä. Siinä toimii 36 lääkäriä, joiden puoleen lääkäri voi kääntyä terveysongelmissa silloin, kun hoitoon hakeutuminen muuta kautta tuntuu hankalalta tai asia on erityisen luottamuksellinen. Lääkäriliitto maksaa luottamuslääkäreille korvauksen kollegan hoitamisesta, hoitoon hakeutuvalle palvelu on maksutonta. Viime vuonna luottamuslääkäreillä oli 281 potilastapaamista ja 26 puhelinkontaktia.

Apua on siis tarjolla. Lääkäriliitto tekee kaikkensa, ettei yhdenkään lääkärin tarvitsisi uupua ja päätyä ei-toivottuihin ratkaisuihin kuten Helsingin Sanomissa tarinansa kertoneen Virpin.

Takaisin