Juuri nyt on aika vaikuttaa

Tällä hetkellä monen kollegan mielessä on epävarmuus omasta tulevaisuudesta niin työn riittävyyden, toisaalta työkuorman alla jaksamisen kuin vaikkapa jatkuvaan uuden oppimiseen liittyvien haasteiden edessä.

Suomi on täyttänyt sata vuotta itsenäisenä kansakuntana. Itsenäisyyspäivän juhlinnassa korostuivat menneiden aikojen haasteiden voittaminen ja suomalaiset menestystarinat, toisaalta nykyhetken hyvinvointi ja vahvuudet, vaikka kehittämistä ja parannettavaa toki aina riittää. Samalla itse kukin varmasti pohti, mitä seuraavat sata vuotta suovat Suomelle – ja miltä tulevaisuus omalla, läheisten tai esimerkiksi työyhteisön kohdalla näyttää edessä olevina vuosina.

Kun katsoo historiaa taaksepäin, voi havaita, että mitään suuria haasteita ei ole koskaan selätetty taikka tavoitteita saavutettu yksin – vaan yhdessä. Tämä oivallus onkin valittu osuvasti maamme juhlavuoden teemaksi.

Tällä hetkellä monen kollegan mielessä on epävarmuus omasta tulevaisuudesta niin työn riittävyyden, toisaalta työkuorman alla jaksamisen kuin vaikkapa jatkuvaan uuden oppimiseen liittyvien haasteiden edessä. Mitä erikoistumisuudistus merkitsee juuri minulle? Entä miten sote-uudistus tai keskittämisasetus vaikuttavat arkeeni? Kuinka omaksun uuden tekniikan ja uusien hoitomenetelmien tuomat mahdollisuudet? Pääsevätkö ylisuuret opiskelijaikäluokat koskaan kiinni työelämään?

Tästä kaikesta voi lääkärikunta selvitä jatkossakin menestyksekkäästi vain toimimalla yhdessä. Silloin muutos on mahdollisuus, johon voi valmistautua ja jonka muotoutumiseen voi joukolla vaikuttaa.

Moni työympäristöön, koulutukseen sekä työn kannusteisiin ja reunaehtoihin vaikuttava tekijä on uudistuksen kohteena samanaikaisesti.

Ja juuri nyt on aika vaikuttaa. Harvinaisen moni työympäristöömme, koulutukseemme sekä työmme kannusteisiin ja reunaehtoihin vaikuttava tekijä on uudistuksen kohteena samanaikaisesti. Sote-uudistus, keskittämis- ja päivystysasetus, erikoistumisuudistus, opiskelijavalinnan kehittäminen, ammattihenkilölain uudistaminen, työehtojamme ja palkkaustamme koskevat neuvottelut, digitalisaation vallankumous – tässä on lueteltuna vain joitakin keskeisiä muutoksen ilmentymiä. Vaikuttamistyötä tehdään niin Lääkäriliitossa ja valtakunnan tasolla kuin myös paikallisella tasolla, jokaiseen työpaikkaan ja tiedekuntaan saakka.

Jokainen muutos vaatii suunnannäyttäjän, ja lääkärikuntaan osoitetaan tässä odottavia katseita. Terveydenhuollon pisimmälle koulutettuna ammattiryhmänä meillä on suuri vastuu kehityksen tulevasta suunnasta, eikä tätä vastuuta tule kaihtaa. Neliraajajarrutus ja kaipuu menneeseen eivät ole vaihtoehto – sen sijaan meitä tarvitaan muutoksen oikean suunnan takaamiseen. Ei vain Lääkäriliiton aktiivitoimijoilla, vaan jokaisella lääkärikunnan jäsenellä on tässä oma roolinsa. Asenne muutokseen säteilee myös ympäristöön – toivottavasti rohkaisevana ja positiivisen uteliaana eikä muitakin lamaannuttavana. Pienistä ja paikallisista puroista kasvaa suuri myönteinen muutosvoima.

Jos Sinusta tuntuu, ettei Sinua ole osallistettu muutokseen – kuten sanonta kuuluu – osallista itse itsesi. Käytä puheenvuoroja seminaareissa, kokouksissa, keskustelutilaisuuksissa, Lääkäriliiton tilaisuuksissa ja työpaikan kehittämispäivässä, kirjoita mielipiteesi lehtiin tai pidä blogia – koskivat perustellut asiantuntijamielipiteesi sitten mitä tahansa muutoksen ulottuvuutta, jonka hyvin tunnet. Voisiko lopputulos edes olla hyvä ilman Sinun asiantuntemustasi? Vastuu tuoda esiin kehittämisajatuksia muutoksen suunnasta ei ole vain ”johtajilla”, vaan jokaisella ammattilaisella.

Vastuu tuoda esiin kehittämisajatuksia ei ole vain ”johtajilla”, vaan jokaisella ammattilaisella.

Esimerkiksi sote-uudistuksen parhaasta toteutustavasta on lääkärikunnassakin luonnollisesti monenlaisia perusteltuja mielipiteitä, mutta erilaisia näkemyksiä tulee käsitellä rakentavassa ja kollegiaalisessa hengessä, toistaan arvostaen ja toiselta oppien. Vain yhdessä olemme vahvoja, ja vain yhtenäisenä lääkärikuntana voimme taata potilaalle parhaan hoidon myös jatkossa. Suhtaudutaan tulevaan positiivisella uteliaisuudella ja tehdään työtä sen eteen – yhdessä!

Ja mitä sote-uudistukseen tulee, toivon sen viimein pääsevän maaliin tällä vaalikaudella niin hyvässä muodossa, että mallin jatkuva kehittäminen jatkossa on mahdollista. Sote-uudistus on evoluutioprosessi, joka on lopulta saatava ensimmäisestä kynnyksestä yli. Ja sen jälkeen lääkärikunnan vahvaa panosta mallin jalkauttamisessa, kehittämisessä ja johtamisessa vasta tarvitaankin!

PS. Haluatko oppia lisää hyvästä johtamisesta vertaisryhmässä kollegojen kanssa? Haku keväällä alkavaan, Lääkäriliiton järjestämään suosittuun Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen (ELJ 17) on auki 21.1.2018 saakka:

https://www.laakariliitto.fi/koulutus/erikoislaakarien-johtamiskoulutus/hakijalle/

Takaisin