Johtamiskoulutus hakijalle

Toiminnot

Erikoislääkärien johtamiskoulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai näihin tehtäviin suuntaaville, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.


Osaavaksi johtajaksi

Koulutusohjelma antaa sinulle tukea ja välineitä keskijohdon johtamistehtäviin. Osallistujaryhmässä pohditaan yhdessä esimiestyön haasteita ja mahdollisuuksia sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Löydä uutta motivaatiota ja innostu johtamistehtävistä!

Haku koulutusohjelmaan

Aloitamme uudet johtamiskoulutusryhmät sekä keväällä että syksyllä. 

Hakuaika seuraavaan, syksyllä 2019 alkavaan ryhmään (ELJ 20) on 23.4. - 19.5.2019. Hakulomake löytyy tästä linkistä.

Koulutusohjelman kahdet 2-päiväiset lähijaksot pidetään Lääkäritalossa Helsingissä.

Lähijaksojen pääaiheet ja aikataulu (ELJ 20):
1. Lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, ke-to 9.-10.10.2019
2. Johtajuus terveydenhuollossa, ke-to 20.-21.11.2019
3. Johtamisen prosesseja ja työvälineitä, ti-ke 10.-11.3.2020
4. Talous ja johtaminen, ti-ke 12.-13.5.2020
5. Johtajana kehittyminen ja kehittäminen, to-pe 17.-18.9.2020

Kuhunkin ryhmään valitaan hakijoista 30 opiskelijaa. Hakijoiden tulee olla erikoislääkäreitä. Vuodesta 2015 alkaen tähän johtamiskoulutukseen voivat hakea myös erikoishammaslääkärit.

Hakijan tulee olla Suomen Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsen.

Edellytämme opiskelijoilta vahvaa sitoutumista, ohjelmaan liittyvien tehtävien tekemistä annetussa aikataulussa, aktiivista otetta ja esimiehen / työnantajan tukea.

Valintakriteerit

Lääkäriliiton professiojaoksen ja hallituksen asettamat valintakriteerit tärkeysjärjestyksessä ovat

 • pääkriteeri on koulutuksessa annettavan tiedon välitön käytettävyys työssä: tarve ja hyöty nykyisten ja lähitulevaisuuden työtehtävien kannalta
 • ei ole saanut muuta (laajahkoa) johtamiskoulutusta
 • hakijalla on esimiehen puolto kurssille hakemiselle

Lisäksi huomioimme ryhmää valittaessa seuraavia asioita:

 • eri erikoisalojen monipuolisuus valitussa osallistujaryhmässä
 • eri terveydenhuollon sektorien monipuolisuus valitussa osallistujaryhmässä
 • maantieteelliset aspektit (tasapuolisuus/monipuolisuus)
 • muut syyt

Tämän johtamiskoulutuksen hyödyt

Suomessa on paljon johtamis- ja esimieskoulutuksia. Miksi erikoislääkärin kannattaisi hakeutua juuri tähän Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen?

 • Kyseessä on pelkästään lääkäreille (ja hammaslääkäreille) tarkoitettu koulutusohjelma, jossa voi fokusoida oman ammattiryhmän näkökulmiin ja haasteisiin, korostaa ja rakentaa kollegiaalisuutta ja ns. ”puhua lääkäriä”. Tämä ei toki tarkoita, etteikö moniammatillisuus olisi arkea ja tavattoman tärkeää, mutta tässä koulutuksessa ollaan lääkärien kesken. Kouluttajakunnassa on muitakin kuin lääkäreitä, esim. juristi ja taloustieteilijöitä.
 • ELJ on valtakunnallinen koulutus vs. paikalliset toimijat. Osallistujista noin puolet on Etelä-Suomesta mutta osallistujia on ollut ympäri Suomea, Inarista Hankoon ja Porista Joensuuhun.
 • ELJ paitsi paikallisuudet myös organisaatio- ja erikoisalojen rajat ylittävä koulutus. Osallistujat edustavat monipuolisesti eri erikoisaloja, eri sektoreita ja sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa.
 • ELJ on korkealaatuinen koulutus, jonka sisältöjä ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti mm. osallistujapalautteen perusteella. Osallistujien antamien yleisarvosanojen keskiarvo v. 2009-2014 on 9,0 (4-10).
 • Lääkäriliiton järjestämänä pystymme pitämään osallistujahinnan maltillisempana kuin ns. puhtaasti kaupalliset toimijat.
 • Osallistujat oppivat uusia asioita ja päivittävät näkemyksiään sekä vaihtavat kokemuksia. Osallistujan organisaatio hyötyy paitsi osaavammasta yksilöstä myös laajemmin, organisaationa, kun osallistuja tekee työyhteisön toimintaa tukevan muutosjohtamisen kehittämistehtävän.

Lisätietoja

Voit kysyä lisää: johtamiskoulutus@laakariliitto.fi

Erikoishammaslääkärit voivat kysyä lisätietoja myös Hammaslääkäriliitosta, varatoiminnanjohtaja Anja Eerolalta, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi, p. 050 540 7289