Max Oker-Blom -tunnustuspalkinto Kirsi Pietiläiselle

Lääkäriliiton kymmenes Max Oker-Blom -tunnustuspalkinto on myönnetty sisätautien erikoislääkäri, LT, ETM Kirsi Pietiläiselle. Palkinnolla toimikunta haluaa korostaa Pietiläisen ansioita niin kliinisessä työssä ja tutkimuksessa, opetuksessa kuin kansanterveystyössä. 

Kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen on suomalaisen lihavuuden hoidon ja tutkimuksen uranuurtaja. Pietiläinen oli perustamassa HUS:n lihavuuskeskusta, jonka myötä lihavuuden hoito Suomessa siirtyi aivan uudelle tasolle. Lihavuuskeskus ja sen osana toimiva digitaalinen Painonhallintatalo on auttanut yli 10 000:tä suomalaista lihavuuden hoidossa. 
 
Kirsi Pietiläinen on säännöllisesti julkisuudessa edistänyt lihavuuden tunnettuutta sairautena, sen hoidon kehitystä ja rahoituksen saatavuutta. Hän on tehnyt pitkään työtä lihavuuden stigman vähentämisessä ja edistänyt arvokkaalla tavalla lihavuuteen liittyvien ennakkoasenteiden lieventymistä yhteiskunnassa. 
 
Pietiläinen on alansa arvostetuin kliininen tutkija Suomessa, ja hänen työnsä on palkittu lukuisilla suomalaisilla ja ulkomaisilla palkinnoilla, mukaan lukien Novo Nordisk -säätiön arvostettu Distinguished Researcher Grant. Pietiläisen erityisen mielenkiinnon kohteena ovat olleet dieetin, kirurgisten toimenpiteiden ja lääkkeiden vaikutukset painonlaskuun sekä lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen metaboliset vaikutukset, joita hän on tutkinut suomalaisessa kaksosaineistossa. 
 
Kirsi Pietiläisen elämäntyössä korostuu lääkäriprofession monipuolisuus niin tutkimuksen, kliinisen työn kuin opetuksen osalta.  Hän haluaa korostaa lääkärikoulutuksen yhteiskunnallista ulottuvuutta: ”Lääkäriksi kasvamisessa olennaista on ymmärtää erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Olen opetustyössä halunnut korostaa, että lääkärintyön rikkaus on, että pääsee tutustumaan niin monenlaisiin ihmisiin. Potilailta oppii vuorovaikutustilanteessa paljon sekä lääketieteestä että elämästä yleensä”, Pietiläinen kertoo. 


Max Oker-Blom -palkinto 

Suomen Lääkäriliiton kymmenes Max Oker-Blom -palkinto jaetaan Lääkäripäivien avajaisissa 24.1.2024. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.  

Max Oker-Blom -palkinnon saajan tulee olla ansioitunut lääkäri tavalla, joka on edistänyt lääkärin työtä ja lääkäriyttä tai terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä. Palkinto voidaan myöntää lääkärille, lääkärien työyhteisölle tai lääkärityöryhmälle. Max Oker-Blom oli Lääkäriliiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli aikansa edelläkävijä kansanterveystieteessä, kansanvalistuksessa, lääkärien ammattijärjestötoiminnassa ja lääketieteen etiikassa 

Lisätietoja: 
Kirsi Pietiläinen, kirsi.pietilainen@helsinki.fi, puh. 050 599 2295   
Matias Rantanen, palkintotoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 720 8308, mjmran@utu.fi   
Janne Aaltonen, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, puh. 045 121 8989,  janne.aaltonen@laakariliitto.fi 

Takaisin