Ulkomailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten määrä kasvaa edelleen

Kelan tilastojen mukaan viime lukuvuonna ulkomailla lääketiedettä opiskeli yhteensä 761 suomalaista. Määrä on suuri verrattuna siihen, että Suomen yliopistoissa lääketieteen opinnot aloittaa vuosittain yhteensä noin 750 uutta opiskelijaa.

Eniten lääketieteen opiskelijamäärät ovat Kelan tilastojen mukaan kasvaneet  Virossa, Latviassa ja Ruotsissa. Lääketiedettä opiskellaan myös maissa, minne muiden alojen opiskelijat harvoin suuntaavat, kuten Venäjällä, Puolassa ja Romaniassa.

Lääkäriliiton kyselyssä kolme neljästä ulkomailla opiskelevasta kertoi pyrkineensä aiemmin opiskelemaan lääketiedettä Suomessa. Heistä 80 % nimeää yhdeksi ulkomaille lähdön syyksi juuri sen, että ei saanut toivomaansa opiskelupaikkaa Suomesta.

Joka neljäs tutkimuksen vastaaja ei ollut lainkaan pyrkinyt opiskelemaan lääketiedettä Suomessa. Osaa heistä houkutteli ulkomaille kansainvälisyys, opetuksen laatu ja kielitaidon hankkiminen. Toisen ryhmän muodostivat ne, jotka eivät halunneet tuhlata aikaa epävarmaan pääsykokeeseen Suomessa, vaan valitsivat suoran opintoreitin lääkärintutkintoon ulkomaisessa yliopistossa.

Ulkomailla opiskelevien yhteydet kotimaahan tuntuvat vahvoilta, sillä suurin osa tutkimukseen vastanneista oli ollut viime kesänä töissä Suomessa. Vain 3 % tutkimukseen osallistuneista lääketieteen opiskelijoista ilmoitti, ettei aio palata Suomeen valmistumisen jälkeen.

Lääkäriliiton mielestä ulkomailla opiskelevat tulee ottaa huomioon kotimaisen lääkärikoulutuksen ja erikoistumisen mitoituksessa, koska valtaosa näistä suomalaisista aikoo palata kotimaahan valmiina lääkäreinä. Suomessa lääketiedettä opiskellaan viidessä yliopistossa. Ulkomailla lääketiedettä opiskelevat suomalaiset muodostavat ikään kuin kuudennen tiedekunnan. Jos kaikki nyt ulkomailla opiskelevat palaisivat Suomeen, 2020-luvulla Suomen työmarkkinoille tulisi noin 900 uutta lääkäriä vuosittain. Luku sisältää myös Suomeen tulevat ulkomaalaiset lääkärit.

Lääkäriliitto tutki lääketieteen opiskelijoiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Tutkimus suunniteltiin yhteistyössä Suomen Medisiinariliiton ja Valviran kanssa. Vastauksia kerättiin syyskuun aikana sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 1599 lääketieteen opiskelijaa, joista Suomessa opiskelee 1 384 ja ulkomailla 215 opiskelijaa.

Lisätietoa:
www.laakariliitto.fi/tutkimus/ammatillinen-kehittyminen/
Tutkija Piitu Parmanne, puh. 050 511 3774, piitu.parmanne@laakariliitto.fi
Koulutusasiantuntija Sami Heistaro, puh. 040 905 2800, sami.heistaro@laakariliitto.fi

 

Takaisin