Terveydenhuollon arviointitoiminta turvattava sote-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päätti viime viikolla yt-neuvottelujen tuloksena lakkauttaa Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön Finohtan. Lääkäriliiton mielestä arviointityö tulee turvata, jotta terveydenhuollon niukkenevat voimavarat voidaan ohjata järkevästi.

Finohta on vuodesta 1995 lähtien tuottanut tärkeää ja korkeatasoista tutkimustietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi. Arviointitoiminta on kattanut lääkehoidon, laitteet, toimenpiteet ja hallinnolliset tukijärjestelmät. Tieto on saatettu tehokkaasti myös suomalaisen lääkärikunnan käyttöön.

Tulevassa sote-uudistuksessa terveydenhuollon menetelmien arviointi on entistäkin keskeisempää. Se on olennaisen tärkeää uusien toimintamallien toimeenpanossa sekä sote-palvelujen tehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden seurannassa. Vain perustamalla päätöksenteko tutkittuun tietoon voidaan mahdollistaa sote-uudistuksen tavoitteeksi asetettu kustannusten kasvun hidastuminen.

Lääkäriliiton mielestä kansallinen terveydenhuollon menetelmien arviointi tulee Finohtan lakkauttamisen jälkeenkin turvata. Finohtan työntekijöiden vahvaa osaamista kannattaa hyödyntää jatkossakin ja pohtia, mikä on arviointitoiminnalle paras uusi sijoituspaikka.

Lisätietoa:

varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459 955

 

Takaisin