Professori Juha Hernesniemelle Lääkäriliiton tunnustuspalkinto

Lääkäriliiton viides Max Oker-Blom -tunnustuspalkinto on myönnetty Helsingin yliopiston neurokirurgian professori Juha Hernesniemelle. Tunnustuspalkintotyöryhmän mukaan Hernesniemi on esimerkillinen yhdistelmä kliinistä huippuosaamista ja potilaan huomioimista.

Max Oker-Blom -palkinnon saajan tulee olla ansioitunut tavalla, joka on edistänyt lääkärintyötä ja lääkäriyttä sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä. Perusteluissa professori Juha Hernesniemeä kuvaillaan huipputaitavaksi, ahkeraksi työmyyräksi, joka huomioi erittäin hyvin potilaan lisäksi myös omaiset ja pitää nämä tilanteen tasalla. Hernesniemi on kansainvälistäkin tunnustusta saanut huippukirurgi, joka on myös onnistunut siirtämään osaamistaan kollegoille. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Hernesniemi on kotoisin Kannukselta, pienestä Niemosen kylästä. Hän opiskeli lääkäriksi Zürichissä (1966–73) ja erikoistui neurokirurgiaan Helsingissä (1979). Hernesniemi siirtyi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan neurokirurgian klinikalle 1980. Sieltä hän pääsi Helsinkiin neurokirurgian professoriksi (1997) ja HYKS:n neurokirurgian klinikan ylilääkäriksi.

Hernesniemi on tunnettu leikkauskursseista, joita kirurgit ympäri maailmaa pääsevät seuraamaan. Hän on osallistunut urallaan yli 70 000 neurokirurgisen potilaan hoitoon ja tehnyt yli 16 000 keskushermostoon kohdistuvaa leikkausta.

Max Oker-Blom -palkinto myönnetään ansioituneelle lääkärille
Max Oker-Blom oli Lääkäriliiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli aikansa edelläkävijä kansanterveystieteessä, kansanvalistuksessa, lääkärien ammattijärjestötoiminnassa ja lääketieteen etiikassa. Oker-Blom korosti toiminnassaan kollegiaalisuutta ja piti liittoa "lääkärikunnan sydämenä ja omanatuntona".

Max Oker-Blom -palkinnot:
2011, LL, valtiotieteiden maisteri Aki Lindén tunnustuksena käytännön johtamisesta sekä ennakkoluulottomasta suhtautumisesta terveydenhuollon järjestelmien uudistamiseen.
2008 LL, Tapio Hämäläinen tunnustuksena erinomaisesta, ihmiskeskeisestä ja pitkäjänteisestä perusterveydenhuollon lääkärin työstä.
2006 LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Asko Rauta tunnustuksena monikulttuurisen terveydenhuollon kehittämisestä sekä maahanmuuttajien ja kidutettujen hyväksi tehdystä lääkärin työstä.
2005 LL, lastenlääkäri Leena Pasanen tunnustuksena kansainvälisestä lääkärin työstä kehittyvissä maissa.

Lisätietoja
Professori Juha Hernesniemi, juha.hernesniemi@hus.fi 050 427 0220
Tunnustuspalkintotyöryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä, mikko.pietila@tyks.fi 040 506 7046

 

Takaisin