Pohjoismaiset lääkäriliitot vetoavat vahvan perusterveydenhuollon puolesta

Pohjoismaiset lääkäriliitot ovat tehneet yhteisen kannanoton perusterveydenhuollon aseman parantamiseksi. Se on kestävän terveydenhuollon edellytys.

Kannanotossa todetaan, että korkeatasoinen perusterveydenhuolto tuottaa parempia terveyshyötyjä ja edistää terveyden tasa-arvoa. Laadukas perusterveydenhuolto myös alentaa terveydenhuollon kustannuksia, kun potilas saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä ja helposti saavutettavissa.

Usein potilas kohtaa ensimmäiseksi yleislääkärin, joka on avainhenkilö myös myöhemmin hoidon jatkuessa. Pohjoismaiset lääkäriliitot pitävät tärkeinä potilaan valinnanvapautta ja pitkäaikaisia hoitosuhteita.

Lääkäriliitot vetoavat poliittisiin päättäjiin perusterveydenhuollon vahvistamisen ja riittävien resurssien takaamisen puolesta. Vetoomus on toimitettu Pohjoismaiden ministerineuvostolle, joka tekee yhteistyötä myös terveydenhuollon saralla.

Kannanotto kokonaisuudessaan

Lisätietoja:

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve, heikki.palve@laakariliitto.fi, puh. 050 5647345

Takaisin