Maailman lääkäriliitto: iskut Syyrian sairaaloihin lopetettava

Suomen Lääkäriliitto on ollut aloitteentekijänä Maailman lääkäriliiton WMA:n tänään 22.10.2016 hyväksymässä kiireellisessä julistuksessa, joka tuomitsee jyrkästi sairaaloihin ja terveydenhuollon henkilöstöön kohdistetut pommitukset Aleppossa.

WMA vaatii kaikkia valtioita ja osapuolia noudattamaan kansainvälisiä lakeja ja YK:n päätöslauselmaa, jonka mukaan konfliktialueilla työskenteleviä terveydenhuollon ja humanitaarisen avun työntekijöitä sekä hoitolaitoksia ja -välineistöä on suojeltava.

WMA vaatii myös, että terveydenhuollon yksiköihin ja työntekijöihin kohdistuneita iskuja tutkitaan viipymättä ja puolueettomasti. Iskuihin syyllistyneet tulee tuomita kansainvälisten ja Syyrian lakien mukaan.

Syyrian sodassa on vuodesta 2011 lähtien isketty noin 270 terveydenhoidon yksikköön ja iskuissa on kuollut 760 terveydenhuollon työntekijää. Tämä on poikkeuksellisen paljon. Iskuissa on kuollut ja haavoittunut runsaasti siviilejä, myös potilaita ja lapsia. WMA on tästä syvästi huolestunut.

– Suomen Lääkäriliitto haluaa kiinnittää huomiota tähän äärimmäisen huolestuttavaan viimeaikaiseen kehitykseen. Aiemmin Punainen Risti tai Punainen Puolikuu suojasivat terveydenhuollon työntekijöitä ja hoidettavia, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve toteaa.

– Vaikeissakin konflikteissa terveydenhuollon työntekijöiden tulee voida tuntea, että heidän koskemattomuuttaan kunnioitetaan. Heidän tulee voida tehdä työtään ja lievittää konfliktien kaikkien osapuolten kärsimystä, Pälve painottaa.

WMA:n yleiskokous on parhaillaan käynnissä Taipeissa, Taiwanissa.

Lisätietoja:

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. +358 50 564 7345, heikki.palve@laakariliitto.fi

 

Takaisin